หนังคริสเตียน | "เสียงเคาะประตู"ฉากเด่น: ความผิดพลาดใดที่ทำง่ายที่สุดในการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า?

หนังคริสเตียน | "เสียงเคาะประตู"ฉากเด่น: ความผิดพลาดใดที่ทำง่ายที่สุดในการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า?

233 |วันที่ 13 เดือน 08 ปี 2020

ผู้คนจำนวนมากที่มีความเชื่อในแวดวงทางศาสนาเชื่อสิ่งที่พวกศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสพูดว่า "พระวจนะและพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่พระวจนะของพระเจ้าจะปรากฏอยู่นอกพระคัมภีร์" แต่มีรากฐานที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่ใช้กล่าวอ้างข้อนี้หรือไม่? องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสพระวจนะเหล่านี้หรือไม่? ในวิวรณ์ มีคำเผยพระวจนะตรัสไว้หลายครั้งว่า"ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย" (© THSV) พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้อย่างชัดเจนมาก เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาในยุคสุดท้าย พระองค์จะตรัสอีกครั้ง ในเรื่องของการต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า หากเราไม่แยกจากพระคัมภีร์และแสวงหาสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย เราจะสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้หรือไม่?

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก