หนังคริสเตียน | ความผิดพลาดใดที่ทำง่ายที่สุด ในการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า? (ฉากเด่น)

วันที่ 13 เดือน 08 ปี 2020

ผู้คนจำนวนมากที่มีความเชื่อในแวดวงทางศาสนาเชื่อสิ่งที่พวกศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสพูดว่า "พระวจนะและพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่พระวจนะของพระเจ้าจะปรากฏอยู่นอกพระคัมภีร์" แต่มีรากฐานที่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่ใช้กล่าวอ้างข้อนี้หรือไม่? องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสพระวจนะเหล่านี้หรือไม่? ในวิวรณ์ มีคำเผยพระวจนะตรัสไว้หลายครั้งว่า"ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลาย" (© THSV) พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้อย่างชัดเจนมาก เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาในยุคสุดท้าย พระองค์จะตรัสอีกครั้ง ในเรื่องของการต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า หากเราไม่แยกจากพระคัมภีร์และแสวงหาสิ่งที่พระวิญญาณตรัสแก่คริสตจักรทั้งหลาย เราจะสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้หรือไม่?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger