"การบริหารจัดการของพระเจ้าเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ"  | สารคดีคริสเตียน (คลิป)

"การบริหารจัดการของพระเจ้าเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ" | สารคดีคริสเตียน (คลิป)

286 |วันที่ 19 เดือน 05 ปี 2020

รับชมต้นฉบับ: เพลงคริสเตียน “หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง”เป็นคำพยานแด่สิทธิอำนาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า

https://th.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

"การบริหารจัดการของพระเจ้าเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ" | สารคดีคริสเตียน (คลิป)

เมื่อครั้งที่บรรพบุรุษของมวลมนุษย์ คืออาดัมและเอวา ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามนั้น พระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นการบริหารจัดการของพระองค์เกี่ยวกับความรอดของมวลมนุษย์ นับตั้งแต่เวลานั้น พระองค์ได้ทรงพระราชกิจอย่างไม่หยุดหย่อน กล่าวคือ พระเจ้าได้ทรงประกาศกฤษฎีกาธรรมบัญญัติต่างๆ เพื่อทรงนำมวลมนุษย์ และพระองค์ได้เสด็จมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์โดยพระองค์เองเพื่อถูกตรึงกางเขนและไถ่มวลมนุษย์ และในระหว่างยุคสุดท้ายนี้ พระเจ้าทรงสานต่อพระราชกิจของพระองค์ โดยทรงทำให้คำเผยพระวจนะทั้งหลายในพระคริสตธรรมคัมภีร์ลุล่วงไป นั่นคือ "เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน" (ยอห์น 14:2) "เราจะมาในเร็วๆ นี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนตามการกระทำของแต่ละคน" (วิวรณ์ 22:12)

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก