ประสบการณ์ของคริสเตียน | "คลายสัมพันธ์ที่พันผูก"

ประสบการณ์ของคริสเตียน | "คลายสัมพันธ์ที่พันผูก"

0 |วันที่ 27 เดือน 09 ปี 2020

ตัวละครหลัก ผู้นำคริสตจักรคนหนึ่ง ค้นพบจากแบบสำรวจหนึ่งของคริสตจักรว่า พี่น้องชายหญิงคนอื่นๆ ได้รายงานซิสเตอร์ลีว่าเลินเล่อต่อหน้าที่อยู่เสมอ พวกเขารายงานว่า เธอไม่ยอมรับความจริง อบรมสั่งสอนผู้คนอย่างหยิ่งผยอง และฝืนใจพวกเขา ผู้นำคริสตจักรรู้ดีแก่ใจว่า ตามหลักการของคริสตจักรนั้น ซิสเตอร์ลีควรถูกไล่ออก แต่เธอได้รับอิทธิพลและถูกทำให้เสื่อมทรามโดยปรัชญาเยี่ยงซาตานทั้งหลาย อาทิ "เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ" และ "มนุษย์ไม่ใช่พระอิฐพระปูน จะได้ไร้อารมณ์ความรู้สึก" เมื่อพิจารณาว่าพวกเธอเป็นคนบ้านเดียวกัน และสนิทสนมกันมาโดยตลอด เธอจึงปฏิบัติไปตามอารมณ์ โดยการกางปีกปกป้องและเป็นเกราะกำบังให้กับซิสเตอร์ลีครั้งแล้วครั้งเล่า ต่อมาภายหลัง เพียงเพราะการพิพากษาและวิวรณ์แห่งพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น เธอจึงสามารถมองเห็นธรรมชาติและผลสืบเนื่องของการพึ่งพาสภาวะอารมณ์ในการกระทำทั้งหลายของเธอ เธอมามีวิจารณญาณบางอย่างเกี่ยวกับปรัชญาซาตานทั้งหลาย และไม่พึ่งพาความรู้สึกเมื่อเผชิญกับประเด็นปัญหาทั้งหลาย แต่กลับปฏิบัติอย่างมีสติไปตามหลักธรรมแห่งความจริงแทน

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก