คำพยานชีวิตคริสเตียน | "จงสดับพระสุรเสียงของพระเจ้า และต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า"

วันที่ 23 เดือน 01 ปี 2023

ตัวละครหลักเคยเป็นนักบวชในคริสตจักรบ้าน เธอทำงานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเวลาหลายปีและถวิลหาอยู่เสมอให้องค์พระเยซูเจ้าทรงกลับมา เธอมั่นคงในการเชื่อของเธอว่า เมื่อพระองค์ทรงกลับมาในยุคสุดท้าย พระองค์จะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยโดยทรงขี่เมฆในกายจิตวิญญาณที่ฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เมื่อเธอได้ยินข่าวอันน่าชื่นบานยินดีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และได้ทรงกลับมาในยุคสุดท้าย เธอไม่เชื่อการนั้นหรือแม้แต่จะมองเข้าไปในการนั้นเสียด้วยซ้ำ จากนั้นในการร่วมชุมนุมครั้งหนึ่ง เธอมองเห็นว่ามีการเผยพระวจนะมากมาย อย่างเช่น "การเสด็จมาของบุตรมนุษย์" "บุตรมนุษย์เสด็จมา" และองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา "เหมือนอย่างขโมย" เหล่านี้คือการเผยพระวจนะทั้งหมดที่กล่าวว่า เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาอีกครั้งในยุคสุดท้าย พระองค์จะทรงทำเช่นนั้นในเนื้อหนังและอย่างลับๆ เธอไม่กล้ายึดติดกับทัศนคติของเธอเองเรื่อยๆ ดังนั้นเธอจึงเริ่มที่จะทบทวนและแสวงหา ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาและปรากฏต่อพวกเราในยุคสุดท้ายจริงๆ ในหนทางใด? ตัวละครหลักต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร? ท่านจะค้นหาจนพบใน จงสดับพระสุรเสียงของพระเจ้า และต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger