เพลงคริสเตียน | "การรู้จักพระองค์คือข้อพึงประสงค์สุดท้ายที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์"

วันที่ 22 เดือน 09 ปี 2021

Verse 1

กระบวนการมารู้จักพระวจนะพระเจ้า

คือการมารู้จักพระเจ้าและพระราชกิจ

รู้จักนิมิตคือรู้จักพระเจ้าในรูปมนุษย์

สภาวะมนุษย์ พระวจนะ และราชกิจ

Verse 2

จากพระวจนะ มนุษย์มารู้จักพระเจ้า

จากพระวจนะ คนตระหนักในน้ำพระทัย

จากราชกิจ คนเข้าใจพระอุปนิสัย

จากพระราชกิจ มนุษย์รู้สิ่งทรงเป็น

Chorus

การรู้จักพระเจ้าคือผลลัพธ์ท้ายที่สุด

ที่สัมฤทธิ์เมื่อพระราชกิจเสร็จสิ้นลง

ข้อเรียกร้องสุดท้ายที่ทรงขอจากมนุษย์

เพื่อคำพยานสุดท้ายของพระองค์

เหตุที่พระเจ้าทรงพระราชกิจนี้คือ

สุดท้ายมนุษย์อาจหันมาหาพระองค์โดยสมบูรณ์

Verse 3

ความเชื่อในพระเจ้าคือขั้นแรกสู่การรู้จักพระองค์

ความเชื่อจะเติบโตลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป

นี่คือกระบวนการของการรู้จักพระเจ้า

ได้รับประสบการณ์ราชกิจพระองค์

Verse 4

หากความเชื่อเจ้าในพระเจ้า เพียงเพื่อที่จะเชื่อ

มิใช่เป็นไปเพื่อการรู้จักพระองค์

ความเชื่อเจ้าย่อมไม่มีความเป็นจริง

และความเชื่อของเจ้าย่อมมีราคี

Chorus

การรู้จักพระเจ้าคือผลลัพธ์ท้ายที่สุด

ที่สัมฤทธิ์เมื่อพระราชกิจเสร็จสิ้นลง

ข้อเรียกร้องสุดท้ายที่ทรงขอจากมนุษย์

เพื่อคำพยานสุดท้ายของพระองค์

เหตุที่พระเจ้าทรงพระราชกิจนี้คือ

สุดท้ายมนุษย์อาจหันมาหาพระองค์โดยสมบูรณ์

Bridge

หากในขั้นตอนที่มนุษย์ก้าวผ่านราชกิจ

มนุษย์มารู้จักพระเจ้าทีละน้อย

อุปนิสัยของเขาจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลง

ความเชื่อของเขาย่อมแท้จริงยิ่งขึ้นไป

เมื่อมนุษย์สัมฤทธิ์ผลความเชื่อในพระเจ้า

เมื่อนั้นเขาจะได้รับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์

พระเจ้าได้ทรงเพียรพยายามบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครา

เพื่อมนุษย์ได้เห็นและรู้จักพระองค์

Chorus

การรู้จักพระเจ้าคือผลลัพธ์ท้ายที่สุด

ที่สัมฤทธิ์เมื่อพระราชกิจเสร็จสิ้นลง

ข้อเรียกร้องสุดท้ายที่ทรงขอจากมนุษย์

เพื่อคำพยานสุดท้ายของพระองค์

เหตุที่พระเจ้าทรงพระราชกิจนี้คือ

สุดท้ายมนุษย์อาจหันมาหาพระองค์โดยสมบูรณ์

Outro

มนุษย์จะมารักพระเจ้าได้ ต้องรู้จักพระองค์

และจะรักพระเจ้าได้ มนุษย์ต้องมาเข้าใจในพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าจะแสวงหาอย่างไร

มนุษย์ต้องสามารถรู้จักพระเจ้า

เป็นหนทางเดียวที่สมดั่งน้ำพระทัย

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger