ตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ก่อนการเลือกตั้ง"ซับไทยแล้วแต่ใจตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ก่อนการเลือกตั้ง"ซับไทยแล้วแต่ใจ ตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "ความทรงจำอันเจ็บปวด"การกลับใจของผู้สูงอายุของคริสตจักรตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "ความทรงจำอันเจ็บปวด"การกลับใจของผู้สูงอายุของคริสตจักร ตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ผู้คนแห่งอาณาจักรสวรรค์"ซับไทยแล้วแต่ใจตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ผู้คนแห่งอาณาจักรสวรรค์"ซับไทยแล้วแต่ใจ ตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ 2020 | "ทำลายมนต์สะกด"ตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ 2020 | "ทำลายมนต์สะกด" ตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "เสียงเคาะประตู"ตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "เสียงเคาะประตู" ตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"ซับไทยตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"ซับไทย "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" | ตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ"ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" | ตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ "ความเชื่อในพระเจ้า" วิธีเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า | ตัวอย่างหนังคริสเตียน"ความเชื่อในพระเจ้า" วิธีเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า | ตัวอย่างหนังคริสเตียน "ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย"ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย "อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" | ภาพยนตร์คริสเตียน (ตัวอย่าง)"อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" | ภาพยนตร์คริสเตียน (ตัวอย่าง) พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง)พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง) "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง)"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน (ตัวอย่าง) "เมืองนั้นจะล่มจม" เปิดเผยความจริงของการล้มล้างศาสนาบาบิโลน | หนังคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง)"เมืองนั้นจะล่มจม" เปิดเผยความจริงของการล้มล้างศาสนาบาบิโลน | หนังคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง) "ความรักของแม่" พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง)"ความรักของแม่" พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 (ตัวอย่าง) "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ตัวอย่างเต็มภาพยนตร์เกี่ยวกับคริสตจักร"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ตัวอย่างเต็มภาพยนตร์เกี่ยวกับคริสตจักร ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" ตัวอย่างภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" ตัวอย่าง คำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ตัวอย่างหนังคริสเตียนคำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ตัวอย่างหนังคริสเตียน ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | “การปฏิวัติทัศนคติของฝ่ายแดงในบ้าน” ตัวอย่างภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ | “การปฏิวัติทัศนคติของฝ่ายแดงในบ้าน” ตัวอย่าง

ตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "เสียงเคาะประตู"

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   122  

บทนำ

ตัวอย่างหนังคริสเตียน 2020 | "เสียงเคาะประตู"

สองพันปีมาแล้ว องค์พระเยซูเจ้าตรัสคำเผยพระวจนะไว้ว่า ""เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า 'เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด'"" (มัทธิว 25:6) (© THSV) ""นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา"" (วิวรณ์ 3:20) (© THSV) สองพันปีที่ผ่านมา เหล่าผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เฝ้าระวังและรอคอยการเคาะที่ประตูขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น พระองค์จะทรงเคาะที่ประตูของมวลมนุษย์อย่างไรเมื่อพระองค์ทรงกลับมา? ในยุคสุดท้าย ผู้คนบางคนได้เป็นพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมา—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่ทรงจุติเป็นมนุษย์—และว่าพระองค์กำลังทรงพระราชกิจการพิพากษาในยุคสุดท้าย ข่าวนี้ได้เขย่าให้โลกศาสนาทั้งหมดทั้งมวลจนสั่นสะเทือน

หยาง อ้ายกวาง ตัวดำเนินเรื่องหลักของภาพยนตร์ ได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเวลาหลายทศวรรษและได้มีส่วนอย่างกระตือรือร้นในงานและการประกาศเสมอ เธอรอคอยที่จะต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า วันหนึ่ง คนสองคนมาและเคาะที่ประตู บอกหยาง อ้ายกวาง และสามีของเธอว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว และแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ร่วมกับพวกเขา พวกเขาถูกขับเคลื่อนอย่างลึกซึ้งโดยพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่เพราะหยาง อ้ายกวาง ได้อยู่ภายใต้วิธีคิดที่ผิด การหลอกลวงและการบังคับควบคุมของพวกศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส เธอจึงไล่พวกพยานของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ออกไปจากบ้าน หลังจากนั้นพยานเหล่านั้นก็เคาะประตูบ้านของพวกเขาหลายครั้งและอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้หยาง อ้ายกวาง ฟัง เป็นพยานให้กับพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย ในช่วงเวลานี้ พวกศิษยาภิบาลก็ทำให้การเป็นพยานหยุดชะงักและขัดขวางหยาง อ้ายกวาง ครั้งแล้วครั้งเล่า และเธอก็หวั่นไหวต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยผ่านการฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ หยาง อ้ายกวาง มาเข้าใจความจริงและได้รับความหยั่งรู้เกี่ยวกับข่าวลือและวิธีคิดที่ผิดทั้งหลายที่ถูกแพร่ข่าวโดยพวกศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส ในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเคาะประตูของผู้คนอย่างไรระหว่างช่วงเวลาของการทรงกลับมาของพระองค์ในยุคสุดท้าย และพวกเราควรต้อนรับพระองค์อย่างไร เมื่อหมอกจางลง หยาง อ้ายกวาง ก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าในที่สุดและรับรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง!

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: vidsplay.com

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น