วิดีโอ พระกิตติคุณ | "การพิพากษาคือกุญแจสำคัญสู่อาณาจักรสวรรค์"

วันที่ 18 เดือน 10 ปี 2020

ตัวละครหลักเกิดมาในครอบครัวคริสเตียน และต่อมาก็กลายเป็นผู้ประกาศในคริสตจักรบ้านแห่งหนึ่ง เขาเชื่อว่าการทำให้มีความชอบธรรมโดยความเชื่อนั้น สามารถเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังต่อมา เขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ความว่า "ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า 'องค์พระผู้เป็นเจ้า' จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้" (มัทธิว 7:21) (© THSV) "เพราะฉะนั้นเจ้าจึงต้องบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์" (เลวีนิติ 11:45) (© THSV) เขาขบคิดเรื่องนี้ไม่ออกเอาจริงๆ ผู้คนที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมไม่สามารถมองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ แต่ทว่า ทั้งที่ได้เป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหลายปี เขาก็ยังคงทำบาปแล้วสารภาพ และไม่มีความสามารถที่จะบรรลุความบริสุทธิ์ได้ เขาฉงนฉงายว่า ฉันจะสามารถที่จะเข้าไปสู่สวรรค์ได้หรือไม่? เขาศึกษาพระคัมภีร์จนปรุไปหมดและไปเข้าพบพวกศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสจากทางบ้านหรือไม่ก็จากต่างประเทศเพื่อถามพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เขาม่พบคำตอบเลย ในขณะที่เขากำลังหมดใจที่จะสำรวจค้นนั่นเอง เขาก็ได้ยินข่าวประเสริฐของราชอาณาจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ภายหลังการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เขาก็มาเข้าใจในที่สุดว่า ด้วยการก้าวผ่านการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้า และการได้รับการชำระให้สะอาดจากอุปนิสัยเสื่อมทรามแล้วเท่านั้น เขาจึงสามารถเข้าไปสู่สวรรค์ได้ และดังนั้น เขาจึงพบทางเข้าไปสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ในที่สุด

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger