เพลงคริสเตียน | "การตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าคือความสว่างแห่งความรอดของมนุษย์"

วันที่ 15 เดือน 05 ปี 2022

การมีชีวิตในเนื้อหนัง

เป็นการมีชีวิตในนรกของมนุษย์

หากพระเจ้าไม่ตีสอนและพิพากษา

มนุษย์ย่อมโสมมดั่งซาตาน

มีเพียงการตีสอนและการพิพากษา

จากพระเจ้าที่ปลุกมนุษย์ให้ตื่น

และเกลียดชังเนื้อหนังตน

เกลียดชังซาตานมารชั่ว

เจ้าจงรู้ว่าการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าเป็นความสว่าง

จงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าเป็นแสงสว่างแห่งความรอด

และจงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าคือที่สุดของพระคุณและการคุ้มครอง

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า

หากมนุษย์หวังถูกชำระให้สะอาด

และได้รับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย

หากเขาต้องการชีวิตที่มีความหมาย

และทำหน้าที่ในการเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า

เขาต้องยอมรับการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้า

และไม่ปล่อยการบ่มวินัยไปจากเขา

เขาจึงสามารถปลดปล่อยตนเองจากซาตาน

เขาจึงมีชีวิตในความสว่างของพระเจ้า

เจ้าจงรู้ว่าการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าเป็นความสว่าง

จงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าเป็นแสงสว่างแห่งความรอด

และจงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าคือที่สุดของพระคุณและการคุ้มครอง

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า

การบ่มวินัยของพระเจ้าปลดปล่อยมนุษย์จากอิทธิพลของซาตาน

ปลดปล่อยมนุษย์จากโลกของตนเอง

เพื่อเขาจะมีชีวิตในความสว่างแห่งพระพักตร์พระเจ้า

ไม่มีความรอดใดที่ดีกว่า

ไม่มีความรอดใดที่ดีกว่า

ไม่มีความรอดใดที่ดีกว่า

ไม่มีความรอดใดที่ดีกว่า

การพิพากษาและการตีสอน

เจ้าจงรู้ว่าการตีสอนและการพิพากษาของพระเจ้าเป็นความสว่าง

จงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าเป็นแสงสว่างแห่งความรอด

และจงรู้ว่าการพิพากษาของพระเจ้าคือที่สุดของพระคุณและการคุ้มครอง

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า

ไม่มีพระคุณใดใหญ่กว่า

ยอมรับการพิพากษา

ยอมรับการพิพากษา

มีชีวิตในความสว่างของพระเจ้า

ยอมรับการพิพากษา

ยอมรับการพิพากษา

มีชีวิตในความสว่างของพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger