เพลงนมัสการใหม่ | “ช่างเป็นความยินดียิ่งนักที่เป็นบุคคลซื่อสัตย์” | MV | A Cappella

ซีรีส์มิวสิกวีดีโอ   1903  

บทนำ

เพลงนมัสการใหม่ | “ช่างเป็นความยินดียิ่งนักที่เป็นบุคคลซื่อสัตย์” | MV | A Cappella

การเข้าใจความจริงปลดปล่อยจิตวิญญาณเราให้เป็นไท และทำให้เรามีความสุข

นี่คือความจริง

ข้าฯเต็มด้วยความมั่นใจในพระวจนะของพระเจ้า และไม่ได้เก็บงำความสงสัยใดๆ ไว้เลย

เราจะมีความสงสัยใดๆ ได้อย่างไร

ข้าฯปราศจากความคิดลบ ข้าฯไม่ท้อถอย และไม่เคยสิ้นหวัง

ดูสิ

ข้าฯยึดมั่นต่อหน้าที่โดยสุดจิตสุดใจ และข้าฯไม่ใส่ใจในเนื้อหนัง

ข้าฯไม่ใช่คนไม่ดีอีกด้วย

แม้ระดับความสามารถของข้าฯ จะต่ำ แต่ข้าฯมีหัวใจที่ซื่อสัตย์

จริงหรือ

ข้าฯอุทิศทุกสิ่งสรรพ์จนหมดสิ้นเพื่อให้น้ำพระทัย ของพระองค์สมปรารถนา (อา ใช่เลย)

ข้าฯปฏิบัติตามความจริง เชื่อฟังพระเจ้า และพยายามเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์

เยี่ยมเลย!

ข้าฯเปิดเผยและเที่ยงธรรม ไร้ความหลอกลวง ดำเนินชีวิตในความสว่าง

ดีมาก!

ผู้คนผู้ซื่อสัตย์เอ๋ย รีบมาเร็วไว มาเปิดใจคุยกัน

บรรดาผู้รักพระเจ้าทั้งหลายเอ๋ย มาสิมารวมกัน และมาร่วมเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

หนึ่ง

สอง

สาม

เราทุกคนเป็นมิตรแท้

ผู้รักความจริงทุกคนคือพี่และน้องหญิงชาย (ครอบครัว)

โอ ผู้มีความสุขเอ๋ย มาสิมาร้องเพลง และเต้นรำสรรเสริญพระเจ้า

ร้องสิ! เต้นสิ!

ช่างเป็นความยินดียิ่งนักที่เป็นบุคคลซื่อสัตย์

ช่างเป็นความยินดียิ่งนักที่เป็นบุคคลซื่อสัตย์

การเป็นคนซื่อสัตย์ช่างน่ายินดีแท้จริง

การเข้าใจความจริงปลดปล่อยจิตวิญญาณเราให้เป็นไท และทำให้เรามีความสุข (ผู้ได้รับพร)

ข้าฯเต็มด้วยความมั่นใจในพระวจนะของพระเจ้า และไม่ได้เก็บงำความสงสัยใดๆ ไว้เลย

เราชัดเจนในนิมิต

ข้าฯปราศจากความคิดลบ ข้าฯไม่ท้อถอย และไม่เคยสิ้นหวัง (ช่างดียิ่งนักที่เข้าใจความจริง)

ข้าฯยึดมั่นต่อหน้าที่โดยสุดจิตสุดใจ และข้าฯไม่ใส่ใจในเนื้อหนัง

เราดำเนินชีวิตดังเช่นมนุษย์

แม้ระดับความสามารถของข้าฯ จะต่ำ แต่ข้าฯมีหัวใจที่ซื่อสัตย์

อา หัวใจที่ซื่อสัตย์ช่างล้ำค่าเหลือเกิน

ข้าฯอุทิศทุกสิ่งสรรพ์จนหมดสิ้นเพื่อให้น้ำพระทัย ของพระองค์สมปรารถนา (อา ใช่เลย)

นี่ไม่ใช่ทางสำหรับปฏิบัติหรืออย่างไร

ข้าฯปฏิบัติตามความจริง เชื่อฟังพระเจ้า และพยายามเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ (พระเจ้ามิได้ทรงเรียกร้องเรามากนัก)

ข้าฯเปิดเผยและเที่ยงธรรม ไร้ความหลอกลวง ดำเนินชีวิตในความสว่าง

จงถวายพระสิริแด่พระเจ้าเถิด

ผู้คนผู้ซื่อสัตย์เอ๋ย รีบมาเร็วไว มาเปิดใจคุยกัน

ไม่มีใครไม่ชอบคนซื่อสัตย์ใช่ไหม

บรรดาผู้รักพระเจ้าทั้งหลายเอ๋ย มาสิมารวมกัน และมาร่วมเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

ผู้หลอกลวงช่างน่ารังเกียจเหลือเกินแหวะ!

ผู้รักความจริงทุกคนคือพี่และน้องหญิงชาย

โอ ผู้มีความสุขเอ๋ย มาสิมาร้องเพลง และเต้นรำสรรเสริญพระเจ้า

เพียงผู้ซื่อสัตย์เท่านั้นที่มีความสุขแท้จริง (ความสุขแท้จริง)

ผู้คนผู้ซื่อสัตย์เอ๋ย รีบมาเร็วไว มาเปิดใจคุยกัน

บรรดาผู้รักพระเจ้าทั้งหลายเอ๋ย มาสิมารวมกัน และมาร่วมเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

ผู้รักความจริงทุกคนคือพี่และน้องหญิงชาย

โอ ผู้มีความสุขเอ๋ย มาสิมาร้องเพลง และเต้นรำสรรเสริญพระเจ้า

ร้องสิ เต้นสิ

ผู้คนผู้ซื่อสัตย์เอ๋ย รีบมาเร็วไว มาเปิดใจคุยกัน

บรรดาผู้รักพระเจ้าทั้งหลายเอ๋ย มาสิมารวมกัน และมาร่วมเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

ผู้รักความจริงทุกคนคือพี่และน้องหญิงชาย

โอ ผู้มีความสุขเอ๋ย มาสิมาร้องเพลง และเต้นรำสรรเสริญพระเจ้า

ผู้คนผู้ซื่อสัตย์เอ๋ย รีบมาเร็วไว มาเปิดใจคุยกัน

บรรดาผู้รักพระเจ้าทั้งหลายเอ๋ย มาสิมารวมกัน และมาร่วมเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

ผู้รักความจริงทุกคนคือพี่และน้องหญิงชาย

โอ ผู้มีความสุขเอ๋ย มาสิมาร้องเพลง และเต้นรำสรรเสริญพระเจ้า

ผู้คนผู้ซื่อสัตย์เอ๋ย รีบมาเร็วไว มาเปิดใจคุยกัน

บรรดาผู้รักพระเจ้าทั้งหลายเอ๋ย มาสิมารวมกัน และมาร่วมเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

ผู้รักความจริงทุกคนคือพี่และน้องหญิงชาย

โอ ผู้มีความสุขเอ๋ย มาสิมาร้องเพลง และเต้นรำสรรเสริญพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องเพลงใหม่ ๆ

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏ แล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น