คำพยานชีวิตคริสเตียน | "'การถูกกักขัง' โดยพ่อของฉันเอง"

วันที่ 24 เดือน 02 ปี 2023

เธอกับน้องสาวได้รับข่าวประเสริฐแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และได้ต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พ่อของเธอกลับยึดในสิ่งที่ตนเชื่อ จึงขัดขวางและข่มเธอไว้ บรรดาญาติพี่น้องที่หลงเชื่อข่าวลือและเรื่องโกหก ก็พากันโจมตีและกดดันเธอจนทำให้เธอคิดลบ แม้จะถูกครอบครัวกักขังและคอยตามติดทุกฝีก้าว การนำแห่งพระวจนะของพระเจ้าก็ได้เติมเต็มความเชื่อและทำให้เธอยังเพียรพยายามเข้าชุมนุมและทำหน้าที่ เธอได้เรียนรู้และได้รับสิ่งใดจากประสบการณ์นี้? เชิญรับชมวิดีโอเพื่อหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger