คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ฉันจะไม่ตีกรอบพระเจ้าอีกต่อไป"

วันที่ 24 เดือน 05 ปี 2023

เธอเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ยังเล็กและชื่นชมพระคุณอันเปี่ยมล้นของพระองค์ เธอสำนึกในความกรุณาและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างลึกล้ำ เมื่อเห็นพระวจนะแห่งการพิพากษาและการเปิดโปงของพระเจ้า เธอก็เกิดความสับสน เหตุใดพระเจ้าที่ทรงเปี่ยมกรุณาและเปี่ยมรัก จึงทั้งเปี่ยมบารมีและเปี่ยมพิโรธ? หลังจากถ่อมใจแสวงหา เธอได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระเจ้า? เชิญรับชมวีดิทัศน์คำพยานคริสเตียนเรื่อง "ฉันจะไม่ตีกรอบพระเจ้าอีกต่อไป" เพื่อหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger