คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ข้าพเจ้าได้เป็นพยานการทรงปรากฏของพระเจ้า" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 29 เดือน 05 ปี 2022

ครั้งหนึ่งตัวเอกเคยเป็นสมาชิกคริสตจักรเพรสไบทีเรียนของเกาหลี เขาเฝ้าปรารถนาการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง เขาค้นหาพระสุรเสียงของพระเจ้ามาหลายปีโดยที่ไม่พบอะไรเลย สุดท้ายเขาจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า เป็นพยานการทรงปรากฏของพระองค์ และต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าได้อย่างไร? โปรดรับชมวิดีโอเพื่อหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger