คำพยานของคาทอลิก | "ผมได้ต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า​แล้ว!" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 30 เดือน 09 ปี 2022

ตัวละครหลักเป็นชาวคาทอลิกรุ่นที่สี่ของครอบครัว และปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีของคริสตจักรคาทอลิก ในค.ศ. 1999 ภรรยาได้บอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาแล้วในรูปมนุษย์ แต่เขามั่นใจ ว่าในยามที่ทรงกลับมานั้น พระองค์จะทรงปรากฏต่อมนุษย์ทุกคนบนเมฆ ว่าพระองค์ไม่มีทางทรงกลับมาอย่างลับๆ ได้ ทว่าต่อมา เขาก็ได้ค้นคว้าผ่านพระคัมภีร์ และพบว่า ตามที่เป็นจริงนั้น มีคำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์มากมายหลายข้อที่เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงกลับมาอย่างลับๆ นี่เป็นเหตุให้เขากลับมาทบทวนเพิ่มเติม สุดท้ายเขาปล่อยวางมโนคติอันหลงผิดของตน และถวายการต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร? เชิญรับชมเพื่อหาคำตอบได้ใน "ผมได้ต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า​แล้ว!"

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger