คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ฉันได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของศิษยาภิบาลแล้ว"

วันที่ 12 เดือน 08 ปี 2021

ตัวละครหลัก เฉินเชียน เป็นคริสเตียนที่ได้นึกถึงศิษยาภิบาลและภรรยาของเขาในฐานะพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของเขาเสมอมา อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาเขายอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และยินดีแบ่งปันข่าวการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับศิษยาภิบาล เขาก็ประหลาดใจที่เห็นว่าไม่เพียงศิษยาภิบาลไม่มองค้นเข้าไปในการนี้เลย แต่กลับพยายามก่อกวนเฉินเชียนซ้ำๆ แทน เพื่อกันเขาจากการยอมรับหนทางที่แท้จริง ศิษยาภิบาลถึงกับชักนำให้สมาชิกคริสตจักรคนอื่นๆ หลงผิด และยุแหย่ให้พวกเขาบอกปัดเฉินเชียน นี่เป็นความเจ็บปวดและความงุนงงสับสนอย่างมากสำหรับเขา และเขาก็แปลกใจว่าศิษยาภิบาลที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนเลอเลิศเหลือเกิน จะสามารถกระทำตัวในหนทางนั้นได้อย่างไร โดยการเข้าร่วมการชุมนุมและการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เขาก็มองเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของศิษยาภิบาลว่าเป็นฟาริสีที่หน้าซื่อใจคด และเขาก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงจากการควบคุมของศิษยาภิบาล

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger