คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ในที่สุดผมก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้ว" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 09 เดือน 01 ปี 2023

เขาได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ออนไลน์ เขาก็ต้องประหลาดใจ เมื่อได้รู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มีฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจ และทั้งหมดล้วนเป็นความจริง เขาชวนเพื่อนบ้านให้สืบค้นหนทางที่แท้จริงไปด้วยกันด้วยความยินดี แต่ลงเอยด้วยการถูกกวนใจและถูกนำให้หลงผิด ตอนที่เขาตัดสินใจเลิกตรวจสอบหนทางที่แท้จริงนั้นเอง สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเปิดโอกาสให้เขาสืบค้นต่อไปคืออะไร? เขาได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและต้อนรับพระองค์อย่างไร?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger