เพลงคริสเตียน | "โอ้พระเจ้า! ข้าฯไม่คู่ควรต่อความรักของพระองค์จริงๆ" เพลงสรรเสริญคริสตจักร

เพลงคริสเตียน | "โอ้พระเจ้า! ข้าฯไม่คู่ควรต่อความรักของพระองค์จริงๆ" เพลงสรรเสริญคริสตจักร

6514 |วันที่ 13 เดือน 02 ปี 2020

ข้าฯได้ทำหลายสิ่ง ที่ข้าฯทนรับไม่ไหวยามหวนคำนึง

ข้าฯได้ใช้เวลาอย่างไร้ค่า ไปมากเหลือเกิน

ความเสียใจและความรู้สึกเป็นหนี้ท่วมท้นหัวใจข้าฯ

ข้าฯเรียกร้องรางวัลเสมอยามข้าฯทุกข์ยากจากการสละเพื่อพระเจ้า

ครั้นความปรารถนาจะได้รับพรของข้าฯถูกกีดขวางข้าฯก็คิดไปจากพระเจ้า

แต่ความรักของพระองค์ยังคงแจ่มชัดในหัวใจข้าฯและมากเกินกว่าจะลืมเลือน

พระวจนะของพระเจ้ากระทบหัวใจข้าฯ

นำทางข้าฯห่างจากความถดถอยและสิ่งที่เป็นลบทีละก้าว

ข้าฯหวั่นหวาดและขลาดกลัวคราทุกข์คุกคาม

ข้าฯอ่อนแอและคิดลบ และข้าฯคิดไปจากพระเจ้าอีกครา

พระวจนะของพระเจ้ากรีดแยกหัวใจข้าฯ ดุจดาบสองคม

จนข้าฯไม่มีที่ใดให้ซุกซ่อนความอับอาย

ครั้งหนึ่งข้าฯเคยวุ่นวนหาชื่อเสียง โชคลาภ และสถานภาพ

ไม่อาจต้านทานการทดลองของซาตานได้

หลายคราที่ข้าฯกังวล ลังเลและหลงทิศหลงทางในชีวิต

ข้าฯดิ้นทุรนในบาปอย่างปวดร้าว โดยไม่คิดกลับใจ

โอ้พระเจ้า! นี่เองที่ข้าฯเป็น นี่เองที่ข้าฯเป็น

ข้าฯเสื่อมทรามเหลือเกินจนไม่คู่ควรต่อความรอดของพระองค์

โอ้พระเจ้า! พระวจนะของพระองค์นั่นเองที่ทรงนำและชี้ทางให้ข้าฯเสมอ

หาไม่แล้วข้าฯคงตกสู่การทดลองและทุรนพ้นได้ยากเย็นแม้เพียงก้าวแสนสั้น

โอ้พระเจ้า! ข้าฯจะไม่มีวันคิดลบหรือถดถอยอีกแล้ว

โปรดอย่าทอดทิ้งข้าฯ ข้าฯมีชีวิตโดยขาดพระองค์ไม่ได้

โอ้พระเจ้า ข้าฯอธิษฐานขอพระองค์ทรงประทานการตีสอน การพิพากษาและการถลุงของพระองค์แก่ข้าฯ

เพื่อชำระความผิดบาปของข้าฯและให้ข้าสามารถดำเนินชีวิตเยี่ยงมนุษย์ได้

โอ้พระเจ้า! ข้าฯจะไม่มีวันคิดลบหรือถดถอยอีกแล้ว

โปรดอย่าทอดทิ้งข้าฯ ข้าฯมีชีวิตโดยขาดพระองค์ไม่ได้

โอ้พระเจ้า ข้าฯอธิษฐานขอพระองค์ทรงประทานการตีสอน การพิพากษาและการถลุงของพระองค์แก่ข้าฯ

เพื่อชำระความผิดบาปของข้าฯและให้ข้าสามารถดำเนินชีวิตเยี่ยงมนุษย์ได้

โอ้พระเจ้า! ข้าฯจะไม่มีวันคิดลบหรือถดถอยอีกแล้ว

โปรดอย่าทอดทิ้งข้าฯ ข้าฯมีชีวิตโดยขาดพระองค์ไม่ได้

โอ้พระเจ้า ข้าฯอธิษฐานขอพระองค์ทรงประทานการตีสอน การพิพากษาและการถลุงของพระองค์แก่ข้าฯ

เพื่อชำระความผิดบาปของข้าฯและให้ข้าสามารถดำเนินชีวิตเยี่ยงมนุษย์ได้

เพื่อชำระความผิดบาปของข้าฯและให้ข้าสามารถดำเนินชีวิตเยี่ยงมนุษย์ได้

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก