คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ฉันสามารถแยกแยะระหว่างพระคริสต์ที่แท้จริงกับพระคริสต์เทียมเท็จได้"

วันที่ 12 เดือน 10 ปี 2020

ตัวละครหลักเป็นคริสตชนรุ่นเยาว์ที่เปี่ยมศรัทธาผู้หวังจะต้อนรับการทรงปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ แต่เมื่อมารดาของเธอเป็นพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้วในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เธอก็ถูกโยนเข้าสู่การสู้รบภายใน ศิษยาภิบาลของเธอมักจะพูดเสมอว่าพระคริสต์เทียมเท็จจะปรากฏในยุคสุดท้าย ดังนั้นแล้วเธอจึงกลัวที่จะถูกทำให้หลงผิดหากเธอมองค้นเข้าไปในเรื่องนี้ แต่หากเธอไม่มองค้นเข้าไปในเรื่องนี้ และพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับมาจริงๆ เช่นนั้นแล้วเธอก็จะไม่พลาดโอกาสของเธอในการต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรอกหรือ? โดยผ่านทางจากการดิ้นรนต่อสู้นี้ เธอก็มาเข้าใจว่ากุญแจสู่การเจาะลึกหนทางที่แท้จริงคือการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และว่าหากเธอเฝ้าระวังตัวเธออยู่เสมอ เธอก็จะไม่มีความสามารถที่จะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เธอตัดสินใจที่จะแสวงหาและเจาะลึกเรื่องนี้ เธออ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และในท้ายที่สุดก็ระลึกได้ถึงพระสุรเสียงของพระเจ้า และดังนั้นเธอจึงต้อนรับการทรงปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเราจะสามารถต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่ยังคงเฝ้าระวังพระคริสต์เทียมเท็จได้อย่างไร? วิดีทัศน์นี้มีคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger