ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ฉันคือคนดี!"ผู้คนแบบใดที่สามารถได้รับการสรรเสริญโดยพระเจ้า?

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ฉันคือคนดี!"ผู้คนแบบใดที่สามารถได้รับการสรรเสริญโดยพระเจ้า?

862 |วันที่ 10 เดือน 10 ปี 2020

หยางฮุ่ยซิน คริสตชนคนหนึ่งซึ่งรักที่จะเป็นคนดีมาตั้งแต่เธอยังเล็ก เธอไม่ชอบล่วงเกินผู้อื่น เธอเชื่อว่าตัวเธอเป็นบุคคลที่ดีคนหนึ่งเพราะเธอใจดีมีเมตตาและโอนอ่อนผ่อนตามผู้อื่น แต่ทว่าภายหลังจากที่เธอยอมรับข่าวประเสริฐแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าและก้าวผ่านการพิพากษาและการตีสอนแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้วเท่านั้น ที่เธอมีความตื่นตัวขึ้นมาและตระหนักว่า เธอมิใช่บุคคลที่ดีโดยแท้จริง ในทางกลับกัน เธอดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาเยี่ยงซาตานทั้งหลาย และเป็นคน “นิสัยดี” ที่ฉลาดแกมโกงและเห็นแก่ตัวอย่างมาก เธอจึงตกลงแน่วแน่ในหัวใจของเธอที่จะแสวงหาความจริงและกลายเป็นบุคคลที่ดีผู้ซึ่งซื่อสัตย์และซื่อตรง […] ประสบการณ์อะไรหรือที่หยางฮุ่ยซินได้ผ่านมาที่เปิดโอกาสให้เธอได้ก้าวผ่านการแปลงสภาพเช่นนั้น?

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก