หนังคริสเตียน | วิธีเข้าใจพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ (ฉากเด่น)

วันที่ 21 เดือน 11 ปี 2020

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจในการช่วยมนุษย์ให้รอด แต่เพราะพวกเราไม่เข้าใจความจริงเรื่องการจุติเป็นมนุษย์ พวกเราจึงคำนึงถึงพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ว่าเหมือนกับบุคคลธรรมดาสามัญผู้หนึ่ง พวกเราไม่สามารถระลึกรู้พระสุรเสียงของพระเจ้าได้และพวกเราก็ยิ่งรู้น้อยลงไปอีกถึงวิธีต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า—จนถึงจุดที่ว่าพวกเราถึงกับสามารถติดตามโลกศาสนาและฝ่ายอำนาจปกครองทั้งหลายในการเยาะเย้ยท้าทายและประณามพระเจ้า—สถานการณ์กลายเป็นไม่แตกต่างไปจากคราวที่พระเจ้าได้ทรงจุติเป็นมนุษย์ในฐานะองค์พระเยซูเจ้าเพื่อทรงทำพระราชกิจแห่งยุคพระคุณ ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่าการเข้าใจความจริงของการจุติเป็นมนุษย์จึงเป็นกุญแจสู่การรู้จักพระเจ้าของพวกเรา ดังนั้นการจุติเป็นมนุษย์คืออะไรกันแน่? แก่นแท้ของการจุติเป็นมนุษย์คืออะไร?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger