คริสเตียนทอล์คโชว์ | "แท้จริงแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาอย่างไร"

วันที่ 05 เดือน 03 ปี 2020

ในยุคสุดท้าย อารมณ์ความรู้สึกของคริสตชนที่กำลังรอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้งขององค์พระเยซูเจ้านั้นกลายเป็นแรงกล้ามากยิ่งขึ้น แต่แท้ที่จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาอย่างไรกันแน่? บางคนพูดว่า “องค์พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาบนเมฆ” คนอื่น ๆ พูดว่า “คำเผยพระวจนะที่พยากรณ์ถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ยังกล่าวอีกด้วยว่า ‘นี่แน่ะ เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมย(วิวรณ์ 16:15) ‘เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า เจ้าบ่าวมาแล้ว “จงออกมารับท่านเถิด”’ (มัทธิว 25:6) คำว่า ‘อย่างขโมย’ หมายความว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างเงียบ ๆ โดยไม่ให้ซุ่มให้เสียง” องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏต่อพวกเราอย่างไร? ทอล์คโชว์ขำขัน เรื่อง “แท้จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาอย่างไร” พยายามที่จะไขข้อสงสัยทั้งหลายของเราเกี่ยวกับประเด็นนี้

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger