หนังคริสเตียน | องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏต่อมนุษย์อย่างไรเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้ง? (ฉากเด่น)

วันที่ 21 เดือน 11 ปี 2020

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger