ละครสั้นคริสเตียน | "คุณรู้จักฟ้าแลบจากทิศตะวันออกไหม"

วันที่ 23 เดือน 04 ปี 2022

ความวิบัติกำลังขยายใหญ่ขึ้น และคำเผยพระวจนะถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ลุล่วงแล้ว แต่โลกศาสนายังไม่ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า มีเพียงฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเท่านั้นที่เป็นพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงกลับมาแล้วในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ พี่น้องชายหญิงหลายคนในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่างฉงนว่า ฟ้าแลบจากทิศตะวันออกคือการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าจริงหรือ เฉิง เซียงหมิงและครอบครัวของเขาโต้แย้งถึงคำถามนี้ในสามัคคีธรรมของพวกเขา สุดท้ายแล้วพวกเขาจะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้หรือไม่ หากต้องการทราบคำตอบ ขอเชิญรับชม "คุณรู้จักฟ้าแลบจากทิศตะวันออกไหม?"

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger