คำพยานชีวิตคริสเตียน | "การเติบโตขึ้นท่ามกลางพายุ"

วันที่ 13 เดือน 11 ปี 2021

เมื่ออายุเพียง 20 ปี หมี่เสว่ถูกติดตามและจับกุมโดยตำรวจคอมมิวนิสต์จีนในขณะที่กำลังออกไปแบ่งปันข่าวประเสริฐ ตำรวจทรมานเธออย่างโหดร้าย ใช้วิธีการต่างๆ นานาทั้งล่อลวงและข่มขู่ และจากนั้นก็พาไปยังสถานที่ลับเพื่อการล้างสมองเพื่อเปลี่ยนใจเธอ และบังคับให้ยอมล้มเลิกความเชื่อและขายเหล่าพี่น้องชายหญิง ระหว่างความยากลำบากทั้งหมด เธอพึ่งพาพระเจ้า และด้วยการให้ความรู้แจ้งและการนำทางจากพระวจนะของพระเจ้า เธอก็เอาชนะการล่อลวงและการโจมตีของซาตานครั้งแล้วครั้งเล่า เธอยืนหยัดเป็นพยานและยังคงยึดมั่นในการตกลงใจที่จะติดตามพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger