“คำโกหกของลัทธิคอมมิวนิสต์” ฉากเด่น: อะไรคือศาสนาที่ดี และอะไรคือลัทธิชั่วร้าย

“คำโกหกของลัทธิคอมมิวนิสต์” ฉากเด่น: อะไรคือศาสนาที่ดี และอะไรคือลัทธิชั่วร้าย

1329 |วันที่ 02 เดือน 02 ปี 2020

ภาพยนตร์คริสเตียน | “คำโกหกของลัทธิคอมมิวนิสต์” ฉากเด่น: อะไรคือศาสนาที่ดี และอะไรคือลัทธิชั่วร้าย

พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือพรรคการเมืองอเทวนิยมแบบมากซ์-เลนินที่คัดค้านแนวคิดเทวนิยมทั้งหมด พรรคคอมมิวนิสต์จีนประณามกลุ่มศาสนาทั้งหมดว่าเป็น “ลัทธิชั่วร้าย” การนี้เข้ากันกับความจริงไหม ? ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ชอบธรรมกับสิ่งที่ชั่วร้ายต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่ามันสอดคล้องกับความจริงหรือไม่ และพระวจนะของพระเจ้าสามารถเป็นพื้นฐานการกำหนดพิจารณาได้หรือไม่ ดังนั้นแล้ว อะไรคือศาสนาที่ดี และอะไรคือลัทธิชั่วร้าย ? โปรดชมวีดิทัศน์สั้นเรื่องนี้ !

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก