คริสเตียนทอล์คโชว์ | "ออกนอกพระคัมภีร์"

วันที่ 18 เดือน 08 ปี 2020

เซียงหยางทำงานที่คริสตจักรบ้าน และก็เช่นเดียวกับผู้เชื่อทางศาสนาจำนวนมาก เขาคิดว่าพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าล้วนอยู่ในพระคัมภีร์ คิดว่าพระคัมภีร์เป็นตัวแทนองค์พระผู้เป็นเจ้า และคิดว่าหากเขายึดปฏิบัติตามพระคัมภีร์ เขาจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์และได้รับชีวิตนิรันดร์ บราเธอร์จางยี่ ผู้ซึ่งเพิ่งจะได้ยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้า มีความกังขาเกี่ยวกับทรรศนะนี้ ทั้งสองคนเข้าร่วมในการโต้เถียงที่ขำขันที่ว่า พระวจนะและพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์หรือไม่? พระคัมภีร์เป็นตัวแทนองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆ หรือ? โดยการยึดตามพระคัมภีร์ พวกเราสามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์และได้รับชีวิตนิรันดร์ได้หรือ? เพื่อค้นหาคำตอบจนพบ โปรดดูทอล์คโชว์ ออกนอกพระคัมภีร์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger