MV เพลงคริสเตียน | "มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความเชื่อจริงแท้เท่านั้นที่ได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า"

MV เพลงคริสเตียน | "มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความเชื่อจริงแท้เท่านั้นที่ได้รับการเห็นชอบของพระเจ้า"

487 |วันที่ 06 เดือน 02 ปี 2021

เมื่อโมเสสทุบก้อนหิน และน้ำที่พระยาห์เวห์ประทานได้ผุดออกมา

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

เมื่อดาวิดได้เล่นพิณตั้งเพื่อสรรเสริญพระยาห์เวห์—ด้วยหัวใจที่ถูกเติมด้วยความชื่นบานยินดีของเขา—

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

เมื่อโยบสูญเสียปศุสัตว์ของเขาซึ่งเติมภูเขาทั้งหลาย

และความมั่งคั่งมากมายเกินบรรยาย และร่างกายของเขาได้กลายเป็นถูกปกคลุมไปด้วยฝีที่เจ็บปวด

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

เมื่อเขาสามารถได้ยินเสียงของพระยาห์เวห์ และเห็นสง่าราศีของพระยาห์เวห์

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

การที่เปโตรสามารถติดตามพระเยซูคริสต์ได้ก็เป็นเพราะความเชื่อของเขา

การที่เขาสามารถถูกตอกตรึงกับกางเขนเพื่อเห็นแก่พระเจ้า

และมอบคำพยานอันรุ่งโรจน์ก็เป็นเพราะความเชื่อของเขาเช่นกัน

เมื่อยอห์นได้เห็นฉายาอันรุ่งโรจน์ของบุตรมนุษย์

มันเป็นเพราะความเชื่อของเขา

เมื่อเขาได้เห็นนิมิตแห่งยุคสุดท้าย มันเป็นเพราะความเชื่อของเขามากขึ้นไปอีก

สาเหตุที่ทำไมชนต่างชาติทั้งหลายดังที่เรียกขานกันนั้น

ได้รับวิวรณ์ของพระเจ้า

และได้มารู้ว่าพระเจ้าได้กลับมาในเนื้อหนังแล้ว

เพื่อทำงานของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์

ก็เป็นเพราะความเชื่อของพวกเขาเช่นกัน

ทุกคนที่ถูกทำร้ายโดยถ้อยคำเกรี้ยวกราดของพระเจ้า

และกระนั้นกลับได้รับการปลอบใจจากถ้อยคำเหล่านั้น และได้รับการช่วยให้รอด—

พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะความเชื่อของพวกเขาหรอกหรือ?

ทุกคนที่ถูกทำร้ายโดยถ้อยคำเกรี้ยวกราดของพระเจ้า

และกระนั้นกลับได้รับการปลอบใจจากถ้อยคำเหล่านั้น และได้รับการช่วยให้รอด—

พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะความเชื่อของพวกเขาหรอกหรือ?

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก