คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ในที่สุดฉันก็พบเส้นทางสู่การชำระให้บริสุทธิ์"

คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ในที่สุดฉันก็พบเส้นทางสู่การชำระให้บริสุทธิ์"

1844 |วันที่ 23 เดือน 02 ปี 2021

ตัวละครหลักเกิดในครอบครัวคาทอลิกและได้รับบัพติศมาเมื่ออายุ 13 ปี เขาเริ่มไล่ตามเสาะหาความเป็นปุโรหิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและศึกษาที่โรงเรียนสอนศาสนาเป็นเวลาสิบปีเพื่อสัมฤทธิ์เป้าหมายนี้ แต่ถึงแม้ว่าเขาจะได้สาบานกับตัวเขาเองแล้วว่าจะถือพรหมจรรย์ แต่เขาก็มักจะคิดเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีครอบครัวอยู่เสมอ เขากังวลเรื่องที่มักจะต้องการผิดคำสาบานของเขาอยู่เสมอ กังวลว่าเขากำลังทำบาปและกำลังไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ดังนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีความสามารถที่จะเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ เมื่อไร้ความสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเขาเองให้เป็นอิสระจากโซ่ตรวนแห่งบาปได้ เขาจึงยอมทิ้งการเป็นปุโรหิตและกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาในที่สุด หลังจากแต่งงานแล้ว เขายังคงดำรงชีวิตอยู่ในบาป และมักจะทำบาปแล้วก็สารภาพบาปอยู่เสมอ การนี้ทิ้งให้เขาหมดกำลังใจและผิดหวัง สมาชิกคริสตจักรอีกคนหนึ่งที่เขาพูดคุยด้วยในวันหนึ่งกล่าวว่า ผู้เชื่อจริงแท้จำนวนมากได้เริ่มเชื่อใน "ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก" และพวกเขาตัดสินใจที่จะไปตรวจสอบ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เพราะความอยากรู้อยากเห็น เขาตื่นเต้นเกินกว่าจะกล่าวเมื่อเขาเรียนรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกลับมา ความงุนงงสับสนที่เขาได้มีมาตลอดหลายปีแห่งความเชื่อของเขาได้รับการแก้ไขโดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และเขาก็พบเส้นทางที่จะได้รับการชำระให้สะอาดและเป็นอิสระจากบาป

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก