MV ดนตรีคริสเตียน | "ติดตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเจ้าจะไม่สามารถหลงทางได้"

MV ดนตรีคริสเตียน | "ติดตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเจ้าจะไม่สามารถหลงทางได้"

1264 |วันที่ 29 เดือน 08 ปี 2020

พระเจ้าทรงหวังให้เจ้าสามารถกินและดื่มได้อย่างอิสระ"

และใช้ชีวิตในความสว่างของการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอ

และในหนทางดำเนินชีวิตจงอย่าทิ้งพระวจนะของพระเจ้า

เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงจะเปี่ยมล้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าได้

ในทุกคำพูดและทุกความประพฤติของเจ้า

พระวจนะของพระเจ้าจะนำเจ้าไปข้างหน้าแน่นอน

หากเจ้าเข้าใกล้พระเจ้าถึงระดับนี้อย่างจริงแท้

เจ้าจะมีความสามารถที่จะสื่อสารกับพระเจ้าอยู่เนืองนิตย์เสมอ

และทุกสิ่งที่เจ้าทำ จะไม่จบลงด้วยความสับสนหรือทิ้งให้เจ้ารู้สึกไร้เบาะแส

เจ้าจะสามารถมีพระเจ้าสถิตเคียงข้างเจ้าอย่างแน่นอน

เจ้าจะสามารถกระทำการสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเสมอ

เจ้าจะสามารถมีพระเจ้าสถิตเคียงข้างเจ้าอย่างแน่นอน

เจ้าจะสามารถกระทำการสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเสมอ

กับทุกบุคคล ทุกเรื่อง และทุกสิ่งที่เจ้าเผชิญ

พระวจนะของพระเจ้าจะปรากฏต่อเจ้าเมื่อใดก็ได้

นำเจ้าให้กระทำการสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์

จงทำทุกสิ่งในพระวจนะ

พระองค์จะนำทางเจ้าไปข้างหน้าในทุกการกระทำ

เจ้าจะไม่มีวันหลงเจิ่น

แล้วเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตในความสว่างใหม่

กับความรู้แจ้งที่มากกว่าและใหม่กว่าเสียด้วยซ้ำ

เจ้าไม่อาจใช้มโนคติมนุษย์เพื่อครุ่นคิดถึงสิ่งที่จะทำ

เจ้าควรนบนอบต่อการทรงนำของพระวจนะมีหัวใจที่ชัดเจน

สงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และทำการใคร่ครวญมากขึ้น

จงอย่ากลัดกลุ้มเพื่อหาทางออกในสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจ

นำเรื่องเช่นนั้นมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าให้บ่อยขึ้นถวายหัวใจที่จริงใจแด่พระองค์

จงเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของเจ้า!

เจ้าต้องมีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งต่อพระเจ้า

แสวงหาสุดชีวิตในขณะที่ปฏิเสธข้อแก้ตัว เจตนาและเล่ห์เหลี่ยมของซาตาน

จงอย่าสิ้นหวัง จงอย่าอ่อนแอ

จงแสวงหาด้วยทั้งหัวใจรอคอยด้วยทั้งหัวใจของเจ้า

จงร่วมมือกับพระเจ้าอย่างแข็งขันและกำจัดสิ่งกีดขวางภายในไปจากตัวเจ้าเอง

จงเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของเจ้า!

เจ้าต้องมีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งต่อพระเจ้า

แสวงหาสุดชีวิตในขณะที่ปฏิเสธข้อแก้ตัว เจตนาและเล่ห์เหลี่ยมของซาตาน

จงอย่าสิ้นหวัง จงอย่าอ่อนแอ

จงแสวงหาด้วยทั้งหัวใจรอคอยด้วยทั้งหัวใจของเจ้า

จงร่วมมือกับพระเจ้าอย่างแข็งขันและกำจัดสิ่งกีดขวางภายในไปจากตัวเจ้าเอง

จงร่วมมือกับพระเจ้าอย่างแข็งขันและกำจัดสิ่งกีดขวางภายในไปจากตัวเจ้าเอง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก