ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน | "องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง"การสำรวจค้นความล้ำลึกแห่งชีวิต (ตัวอย่าง)

285 |วันที่ 05 เดือน 03 ปี 2020

จากเถ้าสู่เถ้า จากธุลีสู่ธุลี

ไม่มีใครเอาชนะความเจ็บความตายได้

ไม่มีใครแก้ไขดัดแปลงกฎแห่งความชราและความเจ็บป่วยได้

………………………………

พวกเรามีชีวิตไปทำไม? และทำไมพวกเราจึงต้องตาย? ใครบัญชาพิภพนี้?

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก