ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน | "องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง"การสำรวจค้นความล้ำลึกแห่งชีวิต (ตัวอย่าง)

ภาพยนตร์สารคดีเพลงคริสเตียน | "องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง"การสำรวจค้นความล้ำลึกแห่งชีวิต (ตัวอย่าง)

261 |วันที่ 05 เดือน 03 ปี 2020

จากเถ้าสู่เถ้า จากธุลีสู่ธุลี

ไม่มีใครเอาชนะความเจ็บความตายได้

ไม่มีใครแก้ไขดัดแปลงกฎแห่งความชราและความเจ็บป่วยได้

………………………………

พวกเรามีชีวิตไปทำไม? และทำไมพวกเราจึงต้องตาย? ใครบัญชาพิภพนี้?

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก