เพลงคริสเตียน | "วิธีที่จะเข้าสู่การอธิษฐานที่แท้จริง"

เพลงคริสเตียน | "วิธีที่จะเข้าสู่การอธิษฐานที่แท้จริง"

47 |วันที่ 01 เดือน 05 ปี 2021

ขณะอธิษฐาน เจ้าต้องมีหัวใจที่เงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

และเจ้าต้องมีหัวใจที่จริงใจ

เจ้ากำลังเข้าสนิทและอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างแท้จริง—

เจ้าต้องไม่พยายามป้อยอพระเจ้าโดยใช้คำพูดที่ฟังเสนาะหู

การอธิษฐานควรเพ่งศูนย์กลางไปยังสิ่งที่

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงในขณะนี้

จงขอให้พระเจ้าทรงมอบการรู้แจ้งและความกระจ่างที่มากกว่าเดิม

จงนำสภาวะที่แท้จริงของเจ้าและปัญหาของเจ้าเข้า

สู่การทรงสถิตของพระองค์ในยามที่เจ้าอธิษฐาน

รวมถึงปณิธานที่เจ้าได้ตั้งไว้เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

การอธิษฐานไม่ได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติไปตามขั้นตอน

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่จริงใจ

จงขอให้พระเจ้าปกป้องหัวใจของเจ้า

เพื่อที่หัวใจของเจ้าอาจเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้บ่อยครั้ง

เพื่อว่าในสภาพแวดล้อมที่พระองค์ทรงวางเจ้าไว้

เจ้าจะได้รู้จักตนเอง ดูหมิ่นตนเองและละทิ้งตนเอง

ส่งผลให้เจ้าได้มีความสัมพันธ์ที่ปกติกับพระเจ้า

และกลายเป็นผู้ที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก