เพลงคริสเตียน | "วิธีเข้าสู่การอธิษฐานที่แท้จริง"

วันที่ 12 เดือน 07 ปี 2023

Verse 1

ขณะอธิษฐาน หัวใจเจ้าต้องเงียบสงบ

เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า หัวใจเจ้าต้องจริงใจ

เข้าสนิทอย่างแท้จริงเมื่ออธิษฐานถึงพระเจ้า

จงอย่าเยินยอพระเจ้าด้วยคำพูดหวานหู

Chorus

หัวใจเจ้าจะสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

และในสภาพแวดล้อมที่ทรงเตรียมการให้เจ้า

เจ้าก็จะรู้จักตนเองและเกลียดตนเอง

เจ้าจะเกลียดตนเองและละทิ้งตนเอง

และเจ้าจะได้มีความสัมพันธ์ปกติกับพระเจ้า

และกลายเป็นคนที่รักอย่างแท้จริง

รัก รักพระเจ้า รัก รักพระเจ้า

กลายเป็นคนที่รักอย่างแท้จริง รัก รักพระเจ้า

Verse 2

การอธิษฐานควรเพ่งตรงสิ่งที่จะทรงทำเสร็จวันนี้

ขอพระองค์ทรงมอบความกระจ่างยิ่งขึ้นไป

นำสภาวะและปัญหาเจ้ามาเฉพาะพระพักตร์

และบอกกับพระองค์ถึงปณิธานของเจ้า

Chorus

หัวใจเจ้าจะสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

และในสภาพแวดล้อมที่ทรงเตรียมการให้เจ้า

เจ้าก็จะรู้จักตนเองและเกลียดตนเอง

เจ้าจะเกลียดตนเองและละทิ้งตนเอง

และเจ้าจะได้มีความสัมพันธ์ปกติกับพระเจ้า

และกลายเป็นคนที่รักอย่างแท้จริง

รัก รักพระเจ้า รัก รักพระเจ้า

กลายเป็นคนที่รักอย่างแท้จริง รัก รักพระเจ้า

Bridge

การอธิษฐานไม่ใช่ทำไปตามขั้นตอน

แต่แสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจ

อธิษฐานแด่พระเจ้าเพื่อคุ้มครองใจเจ้า

วิงวอนพระองค์ให้ทรงคุ้มครองใจเจ้า

Chorus

หัวใจเจ้าจะสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

และในสภาพแวดล้อมที่ทรงเตรียมการให้เจ้า

เจ้าก็จะรู้จักตนเองและเกลียดตนเอง

เจ้าจะเกลียดตนเองและละทิ้งตนเอง

และเจ้าจะได้มีความสัมพันธ์ปกติกับพระเจ้า

และกลายเป็นคนที่รักอย่างแท้จริง

รัก รักพระเจ้า รัก รักพระเจ้า

กลายเป็นคนที่รักอย่างแท้จริง รัก รักพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger