หนังคริสเตียน | บางฉากจาก "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา": ความจำเป็นสำหรับพระเจ้าที่ต้องทรงพระราชกิจ โดยผ่านการจุติเป็นมนุษย์ ตอนที่ 6

วันที่ 08 เดือน 10 ปี 2020

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger