เพลงคริสเตียน | “บรรดาผู้ละทิ้งพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายจะถูกลงโทษไปตลอดกาล”เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน

เพลงคริสเตียน | “บรรดาผู้ละทิ้งพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายจะถูกลงโทษไปตลอดกาล”เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน

2978 |วันที่ 04 เดือน 04 ปี 2020

ผู้คนมากมายอาจไม่ใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัส

แต่พระเจ้ายังคงทรงต้องการบอกทุกคนที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมิกชนผู้ติดตามพระเยซูว่า

เมื่อพวกเจ้ามองเห็นพระเยซูทรงลงมาจากสวรรค์

บนเมฆสีขาวด้วยตาของพวกเจ้าเองแล้ว

นี่จะเป็นการทรงปรากฏต่อสาธารณะของดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม

บางทีนั่นอาจเป็นเวลาแห่งความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวงสำหรับเจ้า

ทว่าเจ้าควรรู้ว่า

เวลาที่เจ้าเป็นพยานรู้เห็นพระเยซูเสด็จลงมาจากสวรรค์

ยังเป็นเวลาที่เจ้าจะลงสู่นรกเพื่อรับการลงโทษด้วยเช่นกัน

นั่นจะเป็นเวลาที่แผนการบริหารจัดการของพระเจ้ามาถึงบทอวสาน

และนั่นจะเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงประทานรางวัลแก่คนดีและลงโทษคนชั่ว

เพราะการพิพากษาของพระเจ้า

จะสิ้นสุดลงก่อนที่มนุษย์จะมองเห็นหมายสำคัญต่าง ๆ

ในเวลาที่มีเพียงการแสดงออกของความจริงเท่านั้น

บรรดาผู้ที่ยอมรับความจริงและไม่แสวงหาหมายสำคัญ และดังนั้นจึงได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้ว

จะได้กลับคืนหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า และเข้าสู่อ้อมกอดของพระผู้สร้าง

มีเพียงบรรดาผู้ที่ยืนกรานในความเชื่อว่า

“พระเยซูผู้ไม่ได้ทรงขี่มาบนเมฆสีขาวทรงเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ”

มีเพียงบรรดาผู้ที่ยืนกรานในความเชื่อว่า

“พระเยซูผู้ไม่ได้ทรงขี่มาบนเมฆสีขาวทรงเป็นพระคริสต์เทียมเท็จ”

เท่านั้นที่จะต้องอยู่ภายใต้การลงโทษชั่วกัลปวสาน

เพราะพวกเขาเพียงเชื่อในพระเยซูผู้แสดงหมายสำคัญเท่านั้น

แต่ไม่ยอมรับพระเยซูผู้ประกาศการพิพากษาที่รุนแรง

และปลดปล่อยหนทางที่แท้จริงของชีวิต

และดังนั้น จึงเป็นได้เพียงว่าพระเยซูทรงจัดการกับพวกเขา

เมื่อพระองค์ทรงกลับมาบนเมฆสีขาวอย่างเปิดเผย

เพราะพวกเขาเพียงเชื่อในพระเยซูผู้แสดงหมายสำคัญเท่านั้น

แต่ไม่ยอมรับพระเยซูผู้ประกาศการพิพากษาที่รุนแรง

และปลดปล่อยหนทางที่แท้จริงของชีวิต

และดังนั้น จึงเป็นได้เพียงว่าพระเยซูทรงจัดการกับพวกเขา

เมื่อพระองค์ทรงกลับมาบนเมฆสีขาวอย่างเปิดเผย

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก