หนังคริสเตียน | อะไรคือเกณฑ์ สำหรับการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์? (ฉากเด่น)

วันที่ 04 เดือน 03 ปี 2021

ในเรื่องที่ว่าบุคคลประเภทใดที่สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้นั้น องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า "แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้" (มัทธิว 7:21​) (© THSV) ดังนั้นบุคคลประเภทใดกันแน่ที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาในสวรรค์? ผู้คนมากมายเชื่อว่าบรรดาผู้ที่ติดตามตัวอย่างของเปาโลและทำงานอย่างอุตสาหะเพื่อองค์พระผู้เป็เจ้าคือคนเหล่านั้นที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาในสวรรค์ เช่นนั้นแล้วก็มีบางคนที่เชื่อว่าเฉพาะผู้ที่รักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจ สุดจิตใจและสุดดวงจิตของพวกเขา ผู้ที่ไม่ทำบาปอีกต่อไปและได้บรรลุการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นที่เป็นบรรดาผู้ที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาในสวรรค์ ดังนั้นใครเล่าที่ถูกและใครเล่าที่ผิดจากทัศนคติสองแบบเหล่านี้? โปรดชมทัศนคติทั้งสองฝ่ายที่เข้าร่วมในรายการโต้วาทีที่เผ็ดร้อน!

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger