เพลงคริสเตียน | "ความรักของพระเจ้านำพวกเรามาชิดใกล้ "เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน

เพลงคริสเตียน | "ความรักของพระเจ้านำพวกเรามาชิดใกล้ "เพลงสรรเสริญพระเจ้าคริสเตียน

5293 |วันที่ 08 เดือน 11 ปี 2019

แม้จะถูกแยกจากกันด้วยทะเลและภูผาเกินคณานับ

พวกเราก็คือผู้คนเดียวกัน อันไร้พรหมแดนระหว่างพวกเรา

ด้วยสีผิวที่ต่างกันและภาษาพูดที่ต่างกัน

เพราะพระวจนะขององค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเรียกหาพวกเรา

พวกเราจึงถูกยกขึ้นต่อเบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้า

I

แม้จะถูกแยกจากกันด้วยทะเลและภูผาเกินคณานับ

พวกเราก็คือผู้คนเดียวกัน อันไร้พรหมแดนระหว่างพวกเรา

ด้วยสีผิวที่ต่างกันและภาษาพูดที่ต่างกัน

เพราะพระวจนะขององค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเรียกหาพวกเรา

พวกเราจึงถูกยกขึ้นต่อเบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้า

มีคนสูงอายุกับผมที่ขาวโพลนไปหมด

และคนหนุ่มสาว ที่เปล่งปลั่งและสดใส

มือจับจูงกัน ไหล่สัมผัสไหล่

พวกเราเดินหน้ากันไปผ่านลมและฝน เป็นกำลังใจให้กันในยามขัดสน

ด้วยจิตใจอันเป็นหนึ่งเดียว พวกเราบรรลุหน้าที่ของพวกเรา

หัวใจของพวกเราเชื่อมโยงกัน พวกเรากลายเป็นคนรู้ใจในชีวิต

ความรักของพระเจ้านำพาให้พวกเราใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

พระวจนะของพระเจ้าคือน้ำพุแห่งน้ำเพื่อชีวิต

เพลิดเพลินกับพระวจนะของพระเจ้า หัวใจพวกเราอิ่มด้วยความหวาน

การลงโทษโดยพระวจนะของพระองค์ การพิพากษาโดยพระวจนะของพระองค์

ชำระอุปนิสัยเสื่อมทรามของพวกเราให้บริสุทธิ์

โดยการถูกปรับแต่งและจัดการแก้ไขเท่านั้น พวกเราจึงมีความเป็นเหมือนมนุษย์

ในความอ่อนแอและสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย พวกเราช่วยเกื้อหนุนกันและกัน

พวกเราอยู่ด้วยกันในความขัดสน

ยืนหยัดเป็นพยาน พวกเราเอาชนะซาตาน

พวกเราหลบหนีความมืดและใช้ชีวิตในความสว่าง

ด้วยความรักภักดีและเชื่อฟัง พวกเราคือสิ่งสำแดงพระสิริของพระเจ้า

พวกเรารู้จักความชอบธรรมและความงดงามของพระเจ้า

พวกเราได้ประสบการณ์กับวิธีการอันนับไม่ถ้วนที่พระเจ้าทรงรักพวกเรา

ซุกอยู่ในพระอุระของพระเจ้า ชีวิตของพวกเราบนแผ่นดินโลกประหนึ่งอยู่ในสวรรค์

กับพระเจ้าเท่านั้นที่มีความรัก ด้วยความรักเท่านั้นจึงมีครอบครัว

ทุกคนที่รักพระเจ้าคือครอบครัวเดียวกัน

พวกเรามาใกล้ชิดกันในความรักของพระเจ้า

พระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพวกเราขณะที่พวกเราเติบโต

อาศัยอยู่ในอาณาจักรอันสวยงาม

พวกเรานมัสการองค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ชั่วกาลนาน

ลา ลา ลา ... ลา ลา ลา ... ลา ลา ลา ...

ลา ลา ลา ... ลา ลา ลา ... ลา ลา ลา ...

กับพระเจ้าเท่านั้นที่มีความรัก ด้วยความรักเท่านั้นจึงมีครอบครัว

ทุกคนที่รักพระเจ้าคือครอบครัวเดียวกัน

พวกเรามาใกล้ชิดกันในความรักของพระเจ้า

พระวจนะของพระเจ้าอยู่กับพวกเราขณะที่พวกเราเติบโต

อาศัยอยู่ในอาณาจักรอันสวยงาม

พวกเรานมัสการองค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ชั่วกาลนาน

พวกเรานมัสการองค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ชั่วกาลนาน

พวกเรานมัสการองค์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ชั่วกาลนาน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องเพลงใหม่ ๆ

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏ แล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก