เพลงคริสเตียน | "ผู้ที่ยึดมั่นในคำตรัสพระเจ้าได้รับพร"

เพลงคริสเตียน | "ผู้ที่ยึดมั่นในคำตรัสพระเจ้าได้รับพร"

323 |วันที่ 24 เดือน 10 ปี 2020

บรรดาผู้ที่เต็มใจยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้า

คือผู้ที่ไล่ตามเสาะหาความเข้าใจในพระองค์

ผู้ที่เต็มใจยอมรับพระวจนะของพระองค์

พวกเขาคือบรรดาผู้ที่จะได้รับการสืบทอดและพระพรของพระเจ้า

และพวกเขาก็คือผู้ที่ได้รับพระพรมากที่สุด

พระเจ้าทรงสาปแช่งพวกที่ไม่มีที่ให้พระองค์ในหัวใจของพวกเขา

และพระองค์ทรงตีสอนและทรงละทิ้งผู้คนเช่นนั้น

พระเจ้าทรงพระราชกิจในบรรดาผู้ที่ไล่ตามเสาะหาและหวงแหนความล้ำค่าของพระวจนะของพระองค์

ยิ่งเจ้าหวงแหนความล้ำค่าของพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าใด

พระวิญญาณของพระองค์จะทรงพระราชกิจในตัวเจ้ามากเท่านั้น

ยิ่งบุคคลผู้หนึ่งหวงแหนความล้ำค่าของพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าใด

โอกาสที่เขาจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้น

พระเจ้าทรงทำให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์อย่างแท้จริงมีความเพียบพร้อม

และพระองค์ทรงทำให้บรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีสันติสุขเฉพาะพระพักตร์พระองค์มีความเพียบพร้อม

การหวงแหนความล้ำค่าของพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้า

การหวงแหนความล้ำค่าของความรู้แจ้งของพระเจ้า

การหวงแหนความล้ำค่าของการทรงสถิตของพระเจ้า

การหวงแหนความล้ำค่าของการดูแลเอาใจใส่และการคุ้มครองปกป้องของพระเจ้า

การหวงแหนความล้ำค่าของวิธีที่พระวจนะของพระเจ้ากลายเป็นความเป็นจริงของเจ้าและจัดเตรียมให้กับชีวิตของเจ้า—

ทั้งหมดนี้ล้วนสอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าอย่างเหมาะสมที่สุด

หากเจ้าหวงแหนความล้ำค่าของพระราชกิจของพระเจ้า

กล่าวคือ หากเจ้าหวงแหนความล้ำค่าของพระราชกิจทั้งปวงที่พระองค์ทรงทำกับเจ้า

เช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็จะทรงมอบพระพรแก่เจ้า

และทรงทำให้ทุกสิ่งที่เป็นของเจ้าเพิ่มทวีคูณ

เจ้าควรเพียรพยายามที่จะทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นความเป็นจริงของเจ้า

และมีความสามารถที่จะทำให้พระองค์ทรงพึงพอพระทัยและเป็นที่สมดังพระทัยของพระองค์

เจ้าไม่ควรแค่เพียรพยายามที่จะชื่นชมพระคุณของพระองค์เท่านั้น

ไม่มีสิ่งใดสำคัญสำหรับบรรดาผู้เชื่อมากไปกว่าการได้รับพระราชกิจของพระเจ้า

การได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

และการได้กลายเป็นบรรดาผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก