ละครสั้นคริสเตียน | "เราจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ไหมหากเราได้รับความรอด?"

วันที่ 20 เดือน 03 ปี 2020

จาง มูเด เป็นนักเทศน์ที่คริสตจักรบ้านแห่งหนึ่ง และเขาเชื่อว่า “เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10) (© THSV ) เขาคิดว่าเพราะเขาเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า เขาจึงได้ชื่อว่าชอบธรรมแล้ว คิดว่าเขาถูกรับไปสู่ความรอดแล้ว และเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมา เขาจะได้ปลาบปลื้มยินดีขึ้นสู่อาณาจักรสวรรค์โดยตรงเลย วันหนึ่ง ลูกสาวของเขากลับบ้านหลังจากไปทำงานเผยแผ่ศาสนาในมณฑลอื่น ๆ และเกิดความสงสัยเกี่ยวกับมุมมองนี้ ซึ่งเขายึดถือมาตลอดหลายปี หลังจากนั้น สามคนในครอบครัวนี้ก็เริ่มต้นการถกเถียงเข้มข้นในเรื่องที่ว่า การได้ความรอดจะทำให้คนเราเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้หรือไม่ ผู้คนประเภทใดที่สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ และหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง...

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger