คำพยานชีวิตคริสเตียน | "พระคัมภีร์เป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไหม"

วันที่ 20 เดือน 02 ปี 2021

ตัวแสดงหลักเป็นคริสตชนผู้เคร่งศรัทธาที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์นั้นได้รับการบันดาลโดยพระเจ้า ว่าพระคัมภีร์เป็นตัวแทนของพระเจ้า และการที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการที่เชื่อในพระคัมภีร์ เมื่อเธอได้ยินว่า คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กำลังให้คำพยานว่า องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ว่าพระเจ้าได้ทรงดำรัสพระวจนะใหม่ และกำลังทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มกับพระนิเวศของพระเจ้า เธอพบว่า มันยากที่จะยอมรับ เธอเชื่อมั่นว่าพระราชกิจของพระเจ้าไม่สามารถเกินเลยไปจากพระคัมภีร์ได้ แต่ข่าวที่ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้วทิ้งให้เธอรู้สึกคาใจ ต่อมา เธอจึงมองค้นเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และมาเข้าใจเรื่องจริงเบื้องหลังพระคัมภีร์และคุณค่าของเรื่องจริงนั้น ในที่สุด เธอก็ตระหนักว่า พระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นตัวแทนของพระเจ้า และพระคัมภีร์ก็ไม่บรรจุไปด้วยชีวิตนิรันดร์ แต่หนทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความจริงและชีวิตก็คือ การติดตามพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger