วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ"

วันที่ 30 เดือน 12 ปี 2019

พระเจ้าทรงประทานพระสิริของพระองค์ให้อิสราเอลแล้วก็ทรงนำออกไป

และหลังจากนั้น พระองค์ได้ทรงนำชาวอิสราเอลสู่ตะวันออก

และมนุษยชาติทั้งมวลสู่ภูมิภาคตะวันออก พระเจ้าทรงนำพวกเขาทั้งหมดสู่ความสว่าง

เพื่อที่พวกเขาจะได้กลับมารวมตัวกับมันและอยู่ในความสัมพันธ์กับมัน

และไม่ต้องค้นหามันอีกต่อไป

พระเจ้าจะให้ทุกคนที่กำลังค้นหาได้เห็นความสว่างอีกครั้ง

และได้เห็นพระสิริที่พระองค์มีในประเทศอิสราเอล

พระเจ้าจะให้พวกเขาได้เห็นว่านานมาแล้วพระองค์ได้เสด็จลงมาบนเก้อนมฆสีขาวเข้าสู่ท่ามกลางมนุษยชาติ

ให้พวกเขาได้เห็นก้อนเมฆสีขาวและผลไม้นานานับไม่ถ้วนในกลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ของพวกเขา

และยิ่งกว่านั้น ให้พวกเขาได้เห็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

พระเจ้าจะให้พวกเขาเฝ้ามองผู้เป็นองค์เจ้านายแห่งชาวยิว

พระเมสสิยาห์ผู้เป็นที่ถวิลหา

และพระฉายาสมบูรณ์ของพระองค์ผู้ถูกตามรังควานโดยบรรดากษัตริย์ยุคแล้วยุคเล่า

พระเจ้าจะทรงพระราชกิจบนจักรวาลทั้งปวงและพระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชกิจอันใหญ่หลวง

เพื่อเปิดเผยพระสิริทั้งหมดของพระองค์

และสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำทั้งหมดต่อมนุษย์ในยุคสุดท้าย

พระเจ้าจะทรงแสดงโฉมพระพักตร์อันทรงสง่าราศีของพระองค์อย่างเต็มตาแก่บรรดา

ผู้ที่เฝ้ารอคอยพระองค์มานานหลายปี

แก่บรรดาผู้ที่เฝ้าถวิลให้พระองค์เสด็จมาบนก้อนเมฆสีขาว

แก่ประเทศอิสราเอลที่เฝ้าถวิลให้พระองค์ทรงมาปรากฏอีกครั้ง

และแก่มนุษยชาติทั้งมวลที่ตามรังควานพระองค์

เพื่อที่ทั้งหมดจะได้รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงนำพระสิริของพระองค์ออกไปเมื่อนานมาแล้ว

และนำมันมาสู่บูรพา ดังนั้น มันจึงไม่ได้อยู่ในมณฑลยูดาห์อีกต่อไปแล้ว

เพราะยุคสุดท้ายนั้นได้มาถึงแล้ว!

จาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger