คำพยานของคาทอลิก | "การตีฝ่ามโนคติอันหลงผิดเพื่อต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 28 เดือน 09 ปี 2022

ในฐานะคาทอลิก เธอถูกบาทหลวงหลอกลวงให้เชื่อว่า "พระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจโดยพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดอยู่ในพระคัมภีร์ การเชื่อในพระเจ้าไม่สามารถแยกออกจากพระคัมภีร์ได้ และการแยกห่างจากพระคัมภีร์คือความนอกรีต" แม่ของเธอประกาศพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้ายให้เธอฟัง และเป็นพยานยืนยันว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับมาซึ่งได้ทรงแสดงพระวจนะใหม่ๆ ซึ่งเธอพบว่ายอมรับได้ยาก เธอปักใจแล้วว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่มีอยู่ภายนอกพระคัมภีร์ และเนื่องจากพันธนาการของมโนคติอันหลงผิดทางศาสนา เธอจึงไม่แสวงหาหรือตรวจสอบพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อยู่เจ็ดปี จนเกือบจะพลาดโอกาสต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า อะไรทำให้เธอเปลี่ยนใจ อ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในที่สุด และได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า? ในที่สุดมโนคติอันหลงผิดของเธอได้รับการแก้ไขอย่างไร? เชิญรับชม "การตีฝ่ามโนคติอันหลงผิดเพื่อต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า" เพื่อหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger