ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ทำลายมนต์สะกด" การต้อนรับการเสด็จมาถึงครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ทำลายมนต์สะกด" การต้อนรับการเสด็จมาถึงครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า

5356 |วันที่ 15 เดือน 08 ปี 2020

ฝู จินฮว๋าเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งในคริสตจักรบ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีน เธอได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และได้คิดเสมอว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจโดยพระเจ้า ว่าพระวจนะทั้งหมดในพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้า ว่าเธอจำเป็นต้องเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นและยึดมั่นในพระคัมภีร์ และเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาบนเมฆ เธอจะถูกรับขึ้นไปสู่อาณาจักรสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมงานของเธอหลายคนปลูกฝังเมล็ดแห่งความสงสัย พระจันทร์สีเลือดทั้งสี่ได้มาปรากฏ และคำเผยพระวจนะทั้งหลายเกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ถูกทำให้ลุล่วงแล้ว เห็นได้ชัดมากว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว ดังนั้นเหตุใดพวกเราจึงยังไม่ได้ต้อนรับพระองค์ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาบนเมฆเล่า?... หลังจากที่ได้พิจารณาไตร่ตรองเล็กน้อย ฝู จินฮว๋าจึงตัดสินที่จะแสวงหาและเจาะลึกถึงพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย ผ่านทางการสามัคคีธรรมและการอภิปรายกับพยานหลายคนจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ฝู จินฮว๋าก็มองเห็นอย่างชัดเจนในที่สุดถึงเส้นทางที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์และหลุดพ้นจาก “มนต์สะกด” ที่เธอตกอยู่ภายใต้มันมาหลายปี เธอยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยุคสุดท้าย ถูกนำพาขึ้นไปอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าและเข้าร่วมงานเลี้ยงสมรสของเมษโปดก

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก