หนังคริสเตียน | การตีความพระคริสตธรรมคัมภีร์เหมือนกันกับการยกย่องและการเป็นพยานให้พระเจ้าหรือ? (ฉากเด่น)

วันที่ 18 เดือน 06 ปี 2021

ผู้คนส่วนมากทั่วทั้งโลกศาสนาเชื่อว่า บรรดาผู้ที่สามารถมากที่สุดในการอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็คือผู้คนที่รู้จักพระเจ้า และเชื่อว่าหากพวกเขาสามารถตีความความล้ำลึกของพระคริสตธรรมคัมภีร์และสามารถอธิบายคำเผยพระวจนะต่างๆ ได้ด้วย เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ย่อมเป็นผู้คนที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า และพวกเขาก็ย่อมยกย่องและเป็นพยานให้พระเจ้า ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจำนวนมากจึงมีความเชื่ออย่างมืดบอดในบุคคลประเภทนี้และพวกเขานมัสการคนเหล่านี้ ดังนั้น การอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นการยกย่องและเป็นพยานต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือ? เชิญค้นหาในบทตัดตอนภาพยนตร์นี้

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger