หนังคริสเตียน | ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการช่วยให้รอด กับการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ คืออะไรกันแน่? (ฉากเด่น)

วันที่ 05 เดือน 03 ปี 2021

ผู้คนมากมายเชื่อว่าโดยการเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า บาปของพวกเขาก็ได้รับการอภัย ว่าพวกเขาได้รับการช่วยให้รอดโดยผ่านความเชื่อของพวกเขา และยิ่งไปกว่านั้นคือทันทีที่ใครบางคนได้รับการช่วยให้รอดแล้ว พวกเขาก็รอดไปตลอดกาล และทันทีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมา พวกเขาก็สามารถถูกรับขึ้นไปและสามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ ถึงกระนั้น องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า "ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า 'องค์พระผู้เป็นเจ้า' จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้" (มัทธิว 7:21) (© THSV) ผู้คนเหล่านี้ที่เรียกว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า" คือบรรดาผู้คนที่ได้รับการช่วยให้รอดโดยผ่านความเชื่อของเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นแล้ว เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นที่ไม่ใช่พวกเขาทุกคนจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้? เกิดอะไรขึ้นอยู่ในที่นี้? ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการช่วยให้รอด กับการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ คืออะไรกันแน่?

หมายเหตุ: วิดีโอทั้งหมดของทางช่องนี้มีไว้ให้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอัปโหลด ดัดแปลง บิดเบือน หรือตัดตอนวิดีโอใดๆ จากช่องยูทูบของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยบุคคลหรือกลุ่มใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายทุกอย่างในกรณีที่เกิดการละเมิดใดๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราล่วงหน้าพร้อมคำขอเพื่อการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger