ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "บัพติศมาด้วยไฟ"

วันที่ 13 เดือน 10 ปี 2020

องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า "ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า 'องค์พระผู้เป็นเจ้า' จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้" (มัทธิว 7:21) (© THSV) พวกเราควรที่จะไล่ตามเสาะหาเพื่อกลายเป็นผู้คนที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์และเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ทรงนำพวกเราไปสู่อาณาจักรสวรรค์? ซง เอินเจ่อคริสตชนผู้ถูกจับกุมและคุมขังโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นเวลาเจ็ดปีเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า หลังจากที่เขาถูกปล่อยตัว เขายืนกรานที่จะสละเพื่อพระเจ้าต่อไปโดยการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ เขารู้สึกว่าโดยการละทิ้งบ้านและอาชีพของเขา ตรากตรำงานหนักและทำงาน เขาก็กำลังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และว่าเขามั่นใจว่าจะได้รับการรับรองของพระเจ้าและได้ถูกนำเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์โดยพระเจ้า ภายหลัง ลูกชายของซง เอินเจ่อได้กลายเป็นป่วยหนัก ทำให้ชีวิตของเขาอยู่ในอันตราย ซึ่งทำให้ซง เอินเซแบกความขุ่นข้องใจต่อพระเจ้าด้วยเรื่องนี้ พยายามโต้แย้งกับพระเจ้า และถึงขั้นสูญเสียความพึงปรารถนาที่จะทำหน้าที่ของเขา การผ่านสิ่งที่ได้แสดงให้เขาเห็นจากข้อเท็จจริงของสภาพการณ์ของเขาและการเปิดเผยในพระวจนะของพระเจ้า ซง เอินเจ่อก็ตระหนักว่าเวลาหลายปีของเขาที่ได้ทำการละทิ้งและสละเพื่อพระเจ้านั้น แต่เดิมแล้วเป็นการพยายามที่จะแลกเปลี่ยนกับพระคุณและพระพรของพระเจ้า และว่าเขาไม่ใช่ใครบางคนที่เชื่อฟังพระเจ้า ในที่สุด โดยผ่านการแสวงหา เขาก็เรียนรู้ในที่สุดว่าจะไล่ตามเสาะหาอย่างไรเพื่อหลีกหนีอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเขา กลายเป็นเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริง และได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger