เพลงคริสเตียน | "สรรพสิ่งล้วนมีชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์และพระบัญญัติซึ่งทรงลิขิตโดยพระเจ้า"

วันที่ 07 เดือน 11 ปี 2019

บทนำ

หลายพันปีได้ล่วงผ่านและมนุษย์ชาติยังคงรื่นรมย์กับแสงสว่างและอากาศ

ที่ทรงประทานโดยพระเจ้า

ยังคงหายใจด้วยลมปราณที่พระเจ้าทรงระบายออกมาให้ด้วยพระองค์เอง

ยังคงรื่นรมย์กับมวลบุปผา เหล่าปักษา มัจฉา

และหมู่ภมรที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา

และรื่นรมย์กับทุกสรรพสิ่งที่จัดเตรียมโดยพระเจ้า

ทิวาและราตรียังคงหมุนเวียนแทนที่กันและกัน

สี่ฤดูกาลยังคงหมุนวนเปลี่ยนผันดั่งเช่นเคย

ห่านทั้งหลายกำลังเหินบินในท้องฟ้า จากลาไปในฤดูหนาวนี้

และยังคงหวนคืนมาในฤดูใบไม้ผลิถัดไป

มัจฉาในน้ำไม่เคยละทิ้งแม่น้ำและทะเลสาบ—บ้านของมัน

จั๊กจั่นบนพื้นดินหรีดระงมสุดหัวใจตลอดวันเวลาฤดูร้อน

จิ้งหรีดในพงหญ้าฮัมเพลงแผ่วเบาเคล้าเสียงลมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ห่านทั้งหลายรวมตัวกันเป็นฝูง ขณะบรรดาอินทรียังคงไว้ซึ่งสันโดษ

เหล่าสิงโตผู้ผยองยังชีพอยู่ด้วยการล่า กวางใหญ่ไม่เคย

ไถลห่างจากทุ่งหญ้าและมวลดอกไม้

สรรพสัตว์ซึ่งมีชีวิตทุกชนิดท่ามกลางทุกสรรพสิ่งจากลาไป

และหวนคืนมา และจากลาไปอีก

การเปลี่ยนแปลงนับล้านเกิดขึ้นในชั่วพริบตา

แต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือสัญชาตญาณของมันและกฎแห่งการอยู่รอด

พวกมันดำรงชีวิตภายใต้การจัดเตรียมและการบำรุงเลี้ยงของพระเจ้า

และไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงสัญชาตญาณของพวกมันได้

และไม่มีใครสามารถทำให้กฎเกณฑ์แห่งการอยู่รอด

ของพวกมันหย่อนยานได้เช่นกัน

ไม่มีใครสามารถทำให้กฎเกณฑ์แห่งการอยู่รอด

ของพวกมันหย่อนยานได้เช่นกัน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องเพลงใหม่ ๆ

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏ แล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger