เพลงคริสเตียน | "ทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า"

เพลงคริสเตียน | "ทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า"

0 |วันที่ 15 เดือน 09 ปี 2020

ดังที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนหน้านี้ว่า พระองค์ทรงยืนหยัดในสิ่งที่พระองค์ตรัส

และสิ่งที่พระองค์ทรงยืนหยัด พระองค์ทรงนำไปสู่การเสร็จสมบูรณ์เสมอ

และไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้

ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพระวจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในอดีต

หรือพระวจนะที่พระองค์จะตรัสในอนาคต

พระเจ้าจะทำให้พระวจนะเหล่านั้นทั้งหมดเป็นจริงทีละคำ

และยอมให้มวลมนุษย์ทั้งหมดเห็นพระวจนะเหล่านั้นเป็นจริง

นี่คือหลักการที่อยู่เบื้องหลังพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้า

จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาล

ไม่มีสิ่งใดในนั้นเลยที่พระเจ้าไม่ทรงตัดสินพระทัยขั้นสุดท้าย

มีสิ่งใดที่ไม่ได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าหรือ?

สิ่งใดก็ตามที่พระองค์ตรัสย่อมได้รับการทำให้เสร็จสิ้น

และมีผู้ใดท่ามกลางมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนพระทัยของพระเจ้าได้?

สิ่งนี้จะเป็นพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำบนแผ่นดินโลกได้หรือไม่?

ไม่มีสิ่งใดสามารถขัดขวางแผนของพระองค์จากการก้าวไปข้างหน้าได้

พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในพระราชกิจของพระองค์เสมอ

เช่นเดียวกับในแผนการบริหารจัดการของพระองค์

ผู้ใดท่ามกลางมนุษย์สามารถสอดมือของเขาเข้ามาก้าวก่ายได้?

ผู้ใดท่ามกลางมนุษย์สามารถสอดมือของเขาเข้ามาก้าวก่ายได้?

ไม่ใช่พระเจ้าหรอกหรือที่ทรงลงมือจัดการเตรียมการเหล่านี้ด้วยพระองค์เอง?

การเข้าสู่อาณาจักรนี้ในวันนี้

ไม่ได้พลัดออกนอกแผนของพระเจ้าหรือนอกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงคาดการณ์ไว้

ทั้งหมดได้รับการกำหนดโดยพระเจ้ามานานแล้ว

ผู้ใดท่ามกลางพวกเจ้าที่สามารถหยั่งลึกถึงขั้นตอนนี้ของแผนของพระเจ้าได้?

ประชากรของพระเจ้าจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างแน่นอน

และแต่ละคนและทุกคนในบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าอย่างจริงใจ

จะกลับคืนมาที่เบื้องหน้าบัลลังก์ของพระองค์อย่างแน่นอน

จะกลับคืนมาที่เบื้องหน้าบัลลังก์ของพระองค์อย่างแน่นอน

จะกลับคืนมาที่เบื้องหน้าบัลลังก์ของพระองค์อย่างแน่นอน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก