เพลงคริสเตียน | "ทั้งหมดล้วนสัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า"

วันที่ 15 เดือน 09 ปี 2020

ทั้งหมดย่อมจะสำเร็จลุล่วงโดยพระวจนะของพระเจ้า

ไม่มีมนุษย์คนใดอาจมีส่วนร่วม

และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำพระราชกิจที่พระเจ้าจะดำเนินการ

พระเจ้าจะปาดอากาศของแผ่นดินทั้งหมดจนสะอาด

และกำจัดร่องรอยทั้งหมดของพวกมารบนแผ่นดินโลก

พระเจ้าได้เริ่มต้นแล้ว และพระองค์จะทรงตั้งต้น

ขั้นตอนแรกของพระราชกิจแห่งการตีสอนของพระองค์

ในที่อาศัยของพญานาคใหญ่สีแดง

ด้วยเหตุนั้น จะเห็นได้ว่าการตีสอนของพระเจ้า

ได้บังเกิดแก่ทั่วทั้งจักรวาล

และจะเห็นได้ว่าพญานาคใหญ่สีแดงกับพวกวิญญาณที่มีมลทินทุกประเภท

จะไม่มีพลังอำนาจที่จะหลีกหนีจากการตีสอนของพระเจ้า

เพราะพระองค์ทรงเฝ้ามองแผ่นดินทั้งหมด

เมื่อพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเสร็จสิ้น

นั่นคือ เมื่อยุคสมัยแห่งการพิพากษามาถึงบทอวสาน

พระองค์จะตีสอนพญานาคใหญ่สีแดงอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

ประชากรของพระเจ้าจะได้เห็น

การที่พระองค์ตีสอนพญานาคใหญ่สีแดงด้วยความชอบธรรมอย่างแน่นอน

พวกเขาจะรินการสรรเสริญออกมาเพราะความชอบธรรมของพระองค์อย่างแน่นอน

และจะถวายสาธุการพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดกาลอย่างแน่นอน

ถวายสาธุการพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะความชอบธรรมของพระองค์

ด้วยเหตุนี้ พวกเจ้าย่อมจะปฏิบัติหน้าที่ของพวกเจ้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

และย่อมจะสรรเสริญพระเจ้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะทั่วทั้งแผ่นดินต่างๆ

ตลอดชั่วกาลนาน!

ตลอดชั่วกาลนาน!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger