เพลงคริสเตียน | "ทั้งหมดล้วนสัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า"

เพลงคริสเตียน | "ทั้งหมดล้วนสัมฤทธิ์โดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า"

0 |วันที่ 15 เดือน 09 ปี 2020

ทั้งหมดย่อมจะสำเร็จลุล่วงโดยพระวจนะของพระเจ้า

ไม่มีมนุษย์คนใดอาจมีส่วนร่วม

และไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำพระราชกิจที่พระเจ้าจะดำเนินการ

พระเจ้าจะปาดอากาศของแผ่นดินทั้งหมดจนสะอาด

และกำจัดร่องรอยทั้งหมดของพวกมารบนแผ่นดินโลก

พระเจ้าได้เริ่มต้นแล้ว และพระองค์จะทรงตั้งต้น

ขั้นตอนแรกของพระราชกิจแห่งการตีสอนของพระองค์

ในที่อาศัยของพญานาคใหญ่สีแดง

ด้วยเหตุนั้น จะเห็นได้ว่าการตีสอนของพระเจ้า

ได้บังเกิดแก่ทั่วทั้งจักรวาล

และจะเห็นได้ว่าพญานาคใหญ่สีแดงกับพวกวิญญาณที่มีมลทินทุกประเภท

จะไม่มีพลังอำนาจที่จะหลีกหนีจากการตีสอนของพระเจ้า

เพราะพระองค์ทรงเฝ้ามองแผ่นดินทั้งหมด

เมื่อพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเสร็จสิ้น

นั่นคือ เมื่อยุคสมัยแห่งการพิพากษามาถึงบทอวสาน

พระองค์จะตีสอนพญานาคใหญ่สีแดงอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

ประชากรของพระเจ้าจะได้เห็น

การที่พระองค์ตีสอนพญานาคใหญ่สีแดงด้วยความชอบธรรมอย่างแน่นอน

พวกเขาจะรินการสรรเสริญออกมาเพราะความชอบธรรมของพระองค์อย่างแน่นอน

และจะถวายสาธุการพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดกาลอย่างแน่นอน

ถวายสาธุการพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะความชอบธรรมของพระองค์

ด้วยเหตุนี้ พวกเจ้าย่อมจะปฏิบัติหน้าที่ของพวกเจ้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

และย่อมจะสรรเสริญพระเจ้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะทั่วทั้งแผ่นดินต่างๆ

ตลอดชั่วกาลนาน!

ตลอดชั่วกาลนาน!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก