หนังคริสเตียน | ความรู้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของผู้คนได้หรือไม่? (ฉากเด่น)

วันที่ 16 เดือน 10 ปี 2023

สาระบางประการในวีดิทัศน์นี้มาจาก:

Stalin Museum Batumi (https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Stalin_Museum_Batumi.jpg) BY Ephraim Stillberg/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.zh_TW)

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger