ละครสั้นคริสเตียน | "ดูสิ! นั่นแหละฟาริสีสมัยใหม่!"

วันที่ 25 เดือน 09 ปี 2020

เมื่อสองพันปีที่ผ่านมา องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ที่ได้ทรงปรากฏและทรงพระราชกิจ ได้ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ ได้ทรงแสดงความจริง และได้ให้หนทางแก่ผู้คนในการกลับใจใหม่ ในการเหล่านี้ ผู้คนมากมายได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและได้ติดตามพระองค์ พวกฟาริสีรักษาแนวคิดของตัวพวกเขาเองไว้อย่างดื้อด้าน ปฏิเสธและและกล่าวโทษองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ และถึงขั้นตรึงกางเขนองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงเผยพระวจนะไว้ว่า พระองค์จะเสด็จมาอีกในยุคสุดท้าย ดังนั้น แล้วใครหรือที่แสดงบทบาทของฟาริสีสมัยใหม่? รับชมได้ละครสั้นดูสิ! นั่นแหละฟาริสีสมัยใหม่!

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger