เพลงคริสเตียน | "สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรียงของพระเจ้า"

วันที่ 12 เดือน 07 ปี 2023

Verse 1

ไม่ว่าพระเจ้าทรงขอสิ่งใดจากเจ้า จงทุ่มเททำ

จงแสดงความภักดีแด่พระองค์ผู้เดียวจนถึงวาระสิ้นสุด

แม้นเจ้าเห็นพระองค์บนบัลลังก์พร้อมรอยแย้มพระโอษฐ์สมพระทัย

ต่อให้วันนั้นเจ้านั้นอาจลาโลกไป

เจ้าควรหัวเราะรื่นรมย์ขณะที่หลับตาลง

Chorus

เจ้าทำสิ่งใดให้พระเจ้าได้ โอ้ เจ้าสิ่งทรงสร้าง

จงมอบตนไว้ให้ทรงจัดวางเรียบเรียง

ตราบใดที่พระเจ้าทรงมีความสุขและพอพระทัย

จงให้พระองค์ทรงทำตามต้องการ

คนจะพร่ำบ่นร้องทุกข์ได้เช่นไร

Verse 2

ตราบใดที่เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก จงทุ่มเทพลัง

ทำหน้าที่สุดท้ายของเจ้าเพื่อพระเจ้าให้พึงพอพระทัย โอ

ดังเปโตรผู้รักพระเจ้าจนวันตาย

ถูกตรึงกางเขนเพื่อประโยชน์แห่งพระองค์

ทุกสิ่งที่เจ้าทำควรให้พระองค์พอพระทัย

Chorus

เจ้าทำสิ่งใดให้พระเจ้าได้ โอ้ เจ้าสิ่งทรงสร้าง

จงมอบตนไว้ให้ทรงจัดวางเรียบเรียง

ตราบใดที่พระเจ้าทรงมีความสุขและพอพระทัย

จงให้พระองค์ทรงทำตามต้องการ

คนจะพร่ำบ่นร้องทุกข์ได้เช่นไร

จงให้พระองค์ทรงทำตามต้องการ

จงมอบตนไว้ให้ทรงจัดวางเรียบเรียง โอ

เจ้าทำสิ่งใดให้พระเจ้าได้ โอ้ เจ้าสิ่งทรงสร้าง

จงมอบตนไว้ให้ทรงจัดวางเรียบเรียง

ตราบใดที่พระเจ้าทรงมีความสุขและพอพระทัย

จงให้พระองค์ทรงทำตามต้องการ

คนจะพร่ำบ่นร้องทุกข์ได้เช่นไร

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger